Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:14-17

 

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ.  (Mát-thêu 9:16)

 

         Một bà thương gia có cuộc họp quan trọng, nên bà cẩn thận chọn bộ quần áo thật đẹp.  Vậy mà bà vẫn chưa cẩn thận đủ.  Trên xe điện tới chỗ làm việc, bà nhìn xuống chân và thấy đôi giày hoàn toàn không phù hợp với quần áo.

         Không hòa hợp với nhau cũng là điều được nói lên trong bài Tin Mừng hôm nay.  Ăn chay trong tiệc cưới.  Một cái áo choàng cũ được vá lại bằng một miếng vải mới chưa giặt nên miếng vải co lại.  Rượu mới đựng trong bầu da cũ làm cho bầu da bị nứt khi rượu lên men.

         Chúa Giê-su sử dụng những hình ảnh này để nhấn mạnh đến tính cách mới mẻ của sứ mệnh Người đang thi hành.  Tin Mừng “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” của Người đã thay đổi mọi sự.  Vì Thiên Chúa xuống làm người phàm, nên những hình thức đạo giáo Người đã ban cho Ít-ra-en ngày xưa không còn thích hợp để chứa đựng sự hiện diện của Người nữa.  Giống như vải cũ và bầu da cũ, những truyền thống xưa đã không còn thích hợp.  Thiên Chúa đang thực hiện một điều mới mẻ:  không những vá lại công việc tạo dựng mà còn hoàn toàn biến đổi nó, và đòi hỏi con người chúng ta phải đem hết tâm hồn để đáp lại.

         Vậy những hình ảnh này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?  Đây là hai cách phản ảnh những áp dụng thực hành.

         Đôi khi bạn cần phải bỏ lại những điều tốt.  Khi hai ông Gia-cô-bê và Gio-an quyết định đi theo Chúa Giê-su, họ đã bỏ lại người cha đang ngồi trên chiếc thuyền đánh cá của gia đình (Mát-thêu 4:21-22).  Họ không thể vừa làm kẻ lưới người vừa làm kẻ lưới cá.  Một điều gì đó cần phải cân nhắc nếu bạn đang phải đối phó với một thay đổi lớn trong cuộc đời.  Có thể Chúa đang mời gọi bạn hãy bắt đầu một sinh hoạt hay một trách nhiệm mới.  Bạn có thể chấp nhận mà không bỏ đi một số điều tốt mà bạn đang thực hiện không?  Có lẽ không.  Bạn không thể lúc nào cũng làm được tất cả mà không chịu tách rời ra từng việc.

         Hãy luôn luôn bỏ lại điều xấu.  Những lối cư xử lỗi phạm các điều răn không khi nào thích hợp với lối sống mới của Chúa Giê-su.  Chỉ là nói xấu người khác một chút thôi, xem hình ảnh khiêu dâm một tí, hoặc ăn cắp đồ lặt vặt ở chợ thì đã sao?  Không bao giờ!  Chọn lựa duy nhất của bạn là hãy thẳng thắn chống lại những tội lỗi này và đừng bao giờ hòa hoãn với chúng, cho dù bạn có lỗi phạm bảy lần một ngày.  Khi chống lại, bạn sẽ nhận được ân sủng để “cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa” để “mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ê-phê-xô 4:22,24).

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đón nhận những điều mới Chúa muốn thực hiện nơi con”.