Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Suy niệm Gio-an 20:24-29

Lễ thánh Tô-ma, tông đồ

 

Nếu tôi không thấy…, tôi chẳng có tin.  (Gio-an 20:25)

 

         Bạn thử tưởng tượng mình đang đóng vai ông Tô-ma. Bạn cảm thấy thế nào khi Chúa Giê-su hiện ra?  Chắc chắn bạn quá ngạc nhên khi thấy Người đang sống.  Nhất định bạn vô cùng xúc động thấy Người là Chúa phục sinh vinh hiển.  Có lẽ bạn sẽ trở nên tan biến khi nhìn vào mắt Người và chạm vào những vết thương của Người.  Bạn đầy lòng biết ơn khi ý thức rằng Người đã thực sự hoàn thành công cuộc cứu độ trần gian.

         Nhưng nếu bạn là chính ông Tô-ma, bạn sẽ cảm thấy như muốn cười vào mặt mình!  Bạn đã ở với Chúa Giê-su ba năm trời, thấy Người chữa lành kẻ mù lòa và què quặt, trừ quỷ và cho kẻ chết sống lại.  Bạn đã nghe nói về ngôi mộ trống và tảng đá lấp mộ đã bị lăn ra, rồi bà Ma-ri-a Mác-đa-la cùng những người khác đã nhìn thấy Chúa Giê-su đang sống.  Nhưng bạn vẫn muốn có chứng cớ.  Và giờ đây, Người đang đứng ngay trước mặt bạn.  Dường như Người đang nói:  “Tô-ma, thực sự là Thầy đây!  Hãy tin vào Thầy;  Thầy sẽ không bỏ con đâu”.

         Thực khó mà tưởng tượng được là cuối cùng ông Tô-ma lại rũ bỏ được mọi nghi ngờ và hối hận vì đã nghi ngờ.  Ngoài ra, đối với chúng ta , thật cũng rất dễ dàng gặp thấy mình ở phần đầu của câu chuyện ông Tô-ma, nhất là khi chúng ta cảm thấy lo lắng hoặc bị trầm cảm.  Có thể chúng ta đang trải qua một cơn bệnh trầm kha, những khó khăn tài chánh, hoặc một khủng hoảng nào khác, hoặc có lẽ một điều gì đó thật kinh hoàng đang xảy ra cho một người thân của chúng ta.  Chúng ta có thể thắc mắc tại sao Chúa không đến cứu giúp.  Chúng ta còn có thể tự trách mình là không có đức tin đủ.

         Khi nào điều này xảy ra, bạn hãy nghĩ đến ông Tô-ma.  Hãy để Chúa Giê-su nói với bạn cùng một điều Người đã nói với vị tông đồ đang chới với này:  “Con hãy nhìn vào Thầy và hãy tin!  Con hãy tin, ngay cả khi con không thể thấy”.  Ai biết được?  Có khi Người còn bảo bạn hãy ngạo nghễ cười vào mặt khó khăn.  Chúa Giê-su hứa rằng nếu bạn chỉ bước một bước nhỏ bằng cách dâng cho Chúa mọi sự “với lòng cảm tạ”, thì bình an của Chúa, bình an “vượt trên mọi hiểu biết” sẽ đến với bạn (Phi-líp-phê 4:6,7).  Vậy bất kể bạn đang phải đối phó với điều gì, bạn hãy nhìn vào thánh giá và thấy công cuộc đã hoàn tất của Chúa Giê-su.  Rồi với tâm hồn đầy ngợi khen, bạn hãy kêu lên:  “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ở với con mọi lúc, khi vui cũng như lúc buồn.  Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, vì Chúa là Đấng Cứu độ của con!”