Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

 

Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.  (Mát-thêu 9:12)

 

         Chúa Giê-su cũng có thể nói cách dễ dàng rằng những ai nghĩ là mình khỏe mạnh nên không cần thầy thuốc.  Bạn hãy xem sự khác biệt giữa Mát-thêu với những người Pha-ri-sêu đang săn đuổi Chúa Giê-su!  Mát-thêu chắc chắn phải biết rằng Chúa Giê-su đang đem đến cho ông một điều ông cần, bởi vì ông đã lập tức bỏ lại mọi sự để làm môn đệ Chúa.  Còn những người Pha-ri-sêu thì dường như khóa chặt cuộc sống mình, không muốn lãnh nhận sự sống Chúa Giê-su muốn ban cho họ.

         Thật là một mất mát cho họ!  Bạn hãy nghĩ đến lòng thương xót, sự phục hồi và sức mạnh Chúa Giê-su định tuôn đổ xuống trên họ vì họ là những người hết lòng tuân giữ luật Thiên Chúa.  Rồi không chỉ những người Pha-ri-sêu mà thôi, mà cả chúng ta nữa!  Nhưng bao lâu chúng ta nghĩ rằng mình không cần đến những thứ ấy, hoặc chúng ta cần chứng minh là mình xứng đáng những thứ ấy, thì quả thực chúng ta đang đánh mất niềm vui và tự do Chúa Ki-tô muốn ban cho.

         Vậy khi bạn phấn đấu, hoặc khi bạn phạm tội, hãy can đảm lên.  Bạn hãy vui mừng!  Những điều này đều có thể là những “dấu hiệu báo động” để bạn chú ý, nhờ đó bạn chậm chậm lại và lắng nghe Chúa Giê-su gọi tên bạn.  Cũng như Người đã gọi ông Mát-thêu, Người đang chờ để chia sẻ một bữa ăn với bạn, tức là một ơn lành Người đã để dành sẵn cho bạn.  Thánh Phao-lô đã vui mừng trong sự yếu đuối của mình, vì ngài biết rằng chính lúc ngài yếu đuối thì Thiên Chúa có thể biểu dương sức mạnh qua ngài (2 Cô-rin-tô 12:9-10).  Bạn cũng có thể vui mừng khi nhận ra những nhu cầu của mình, vì điều ấy sẽ thúc giục bạn mở lòng đón nhận thêm nhiều phúc lành của Chúa!

         Bạn hãy tưởng tượng có biết bao phúc lành đã uổng phí vì bạn đóng tâm hồn lại bởi sợ phải nhìn nhận là mình cần đến.  Hoặc vì chúng ta quá tự ái đến nỗi không dám để cho người khác, như cha giải tội chẳng hạn, nhìn thấy sự yếu đuối của mình.  Hoặc vì chúng ta không cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu phung phí của Chúa.  Bạn đừng để điều này xảy ra nhé!

         Chúa Giê-su đang chờ đợi.  Người đang nhìn bạn với tình yêu thương và Người muốn đổ xuống tâm hồn bạn lòng thương xót của Người.  Người muốn đưa bạn vào hưởng sự tự do của Người.  Bạn hãy tưởng tượng cách đáp lại của nhóm Pha-ri-sêu chắc chắn làm cho Người buồn lòng.  Rồi bạn cũng tưởng tượng Chúa Giê-su vui mừng khi mỗi người chúng ta biết theo gương thánh Mát-thêu mà mở rộng vòng tay đón tiếp Người!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con đang chạy đến với Chúa!  Con không sợ phải nói là con đang đau ốm và cần đến thầy thuốc.  Con cần đến lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa.  Xin Chúa cho con được đầy tràn sự sống của Chúa!”