Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:24-33

 

Anh em đừng sợ.  (Mát-thêu 10:26)

 

         Các nhà tâm lý học nói với chúng ta về ba lối phản ứng thông thường trong tình huống sợ hãi.  Chúng ta sẽ (a) chọn đối đầu với tình huống và tìm cách vượt thắng, (b) đóng kín mình lại và không hành động gì cả, hoặc (c) chạy trốn khó khăn.  Nói khác đi, đó là chiến đấu, cố thủ, hoặc chạy trốn.

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su ba lần bảo các môn đệ “anh em đừng sợ”.  Mỗi lần, Người đều nói đến những hãi sợ có thể khiến họ buông xuôi sứ mệnh trước nhất của họ là rao giảng.  Lần thứ nhất, Người bảo họ hãy kiên trì khi loan báo “bí mật” Nước Trời, mặc cho những chống đối (Mát-thêu 10:26).  Lần thứ hai, Người bảo đảm với họ rằng Cha Người mới là Đấng có toàn quyền, cho nên họ không phải lo lắng về những kẻ bách hại họ (10:28).  Sau cùng Người bảo họ rằng Cha Người biết mọi sự sâu kín trong đời sống họ và Chúa Cha sẽ không khi nào bỏ rơi họ (10:29-31).

         Chúa Giê-su không chỉ an ủi các môn đệ Người mà thôi.  Người còn ban cho họ những chân lý là có thể họ sẽ rút lui mỗi khi sợ hãi nổi lên và thuyết phục họ hãy rời bỏ sứ mệnh.  Người đưa vào trong ký ức của họ những chân lý căn bản về Người là ai và Cha Người luôn lo lắng chăm sóc họ.  Đó là những chân lý họ có thể sử dụng như khí giới để bảo vệ mình và như đầu máy để đẩy họ tiến mạnh trong đức tin.

         Tất cả chúng ta đều có những hãi sợ muốn làm cho chúng ta bị tê liệt hoặc cám dỗ chúng ta chạy trốn và lánh mặt.  Sợ hãi là một phần thuộc đời sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó lại là một phản ứng cảm xúc lành mạnh.  Tuy nhiên chúng ta đừng khi nào để cho hãi sợ giữ chặt chúng ta đến độ không sao tiến đến với Chúa được.

         Vậy mỗi khi bạn thấy mình ở trong tình huống sợ hãi, hãy cố gắng hết sức lui lại, bình tĩnh hơn và hãy nhớ lại những chân lý đức tin của bạn.  Hãy nhớ đến thánh giá và sự phục sinh của Chúa Giê-su.  Hãy nhớ đến tình yêu và sự che chở của Cha bạn.  Hãy nhớ rằng Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn.  Hãy nhớ rằng bạn thuộc về Chúa Ki-tô và Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.  Hãy nhớ, hãy nhớ và hãy nhớ!

         Khi bạn thực tập việc nhớ này, bạn sẽ cảm thấy Chúa đang đứng ngay bên cạnh bạn.  Bạn sẽ tìm được can đảm để chiến đấu chống lại những sợ hãi và tiếp tục tiến lên bước kế tiêp, bất kể trong tình huống nào.  Chúa không muốn bạn sợ hãi.  Người muốn bạn có được tất cả lòng tin tưởng ở nơi Người!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con vững tin khi con sợ hãi.  Lạy Chúa, con tín thác nơi tình yêu vô tận của Chúa!”