Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:18-26

 

Lòng tin của con đã cứu chữa con.  (Mát-thêu 9:22)

 

         Có lẽ bạn đã coi chương trình thi trượt băng của Thế vận hội mùa đông, nhưng không hiểu việc chấm điểm phức tạp như thế nào.  Các giám khảo sử dụng một màn hình chiếu lại lập tức cuộc thi của thí sinh để quyết định số điểm về kỹ thuật cho từng động tác thông thường của người trượt băng, thí dụ như quay vòng hoặc nhảy.  Rồi họ còn sử dụng một bảng cho điểm các yếu tố khác như kỹ năng trượt băng, điệu nhảy, những chuyển đổi.  Tất cả các điểm thi được sắp đặt trong một bảng số điểm, rồi máy điện toán sẽ chọn lựa các điểm giám khảo ấn định để làm thành một tổng số điểm.  Toàn là những ghi nhận và tính toán, có phải không?

         Một số người chúng ta nghĩ rằng Chúa Giê-su cũng giống như một trong những giám khảo nói trên.  Chúng ta tưởng như Người đang ghi số điểm của vị thủ lãnh và người phụ nữ đang mắc bệnh băng huyết.  Chắc chắn Người đang xem đức tin của họ được bao nhiêu và quyết định cho họ thắng vòng thi, nghĩa là Người đang nghe họ cầu nguyện và đợi can thiệp vào cuộc sống họ.

         Nhưng chúng ta hãy xem cách thức thánh Mát-thêu kể lại câu chuyện.  Ngài không cho thấy dấu chỉ nào nói rằng hai người này có đức tin lớn hơn bất cứ ai.  Dĩ nhiên họ tin là Người sẽ giúp đỡ họ.  Nhưng rất nhiều người trong đám dân chúng cũng tin như thế.  Vậy điều khác biệt giữa hai người này và dân chúng chính là quyết tâm của họ trước hoặc sau lưng Chúa Giê-su.  Viên thủ lãnh làm ngưng lại cuộc nói chuyện của Người với dân chúng.  Còn người phụ nữ thì chen lấn dân chúng để sờ vào tấm áo choàng của Chúa Giê-su.  Bạn cũng hãy nhận xét là khi họ đến với Chúa Giê-su, Người đã không vặn hỏi họ điều gì.  Nhưng Người đáp lại họ với tình yêu, giống như Người đáp lại bất cứ ai đến với Người, dù đức tin của họ chỉ bằng hạt cải.

         Đó chẳng phải là một Tin Mừng vĩ đại sao?  Với Chúa Giê-su, điều quan trọng là chúng ta đến với Người.  Quả thực chúng ta phải tin rằng Người có thể và sẽ ban thưởng cho những ai tìm kiếm Người.  Nhưng cũng chẳng sao nếu bạn cảm thấy lạc lõng, sợ hãi, tan nát hoặc không suy nghĩ đúng.  Bạn cứ tín thác nơi Chúa Giê-su và dẹp đi nghi ngờ để bạn gặp được Người.  Có lẽ Người không ban cho bạn một sự chữa lành đáng kể, nhưng Người sẽ tự hiến cho bạn, đức tin, lòng cảm thông và thương xót của Người.  Rồi quan trọng hơn, đó là Người nhìn bạn qua bất cứ thử thách nào!

 

         “Lạy Chúa, con không xin Chúa ban cho con một đức tin hoàn hảo, nhưng chỉ là đức tin thôi!  Xin Chúa giúp con tìm được can đảm để đến với Chúa.  Hôm nay con sẽ tín thác vào Chúa trong mọi sự con biết hoặc không biết!”