Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 11:1-4,8e-9

 

Trái tim Ta thổn thức.  (Hô-sê 11:8)

 

         Truyền thống kể lại rằng khi thánh Gio-an tông đồ sắp lìa đời, dân chúng kéo nhau về đảo Patmos để dâng Thánh lễ Chúa Nhật với ngài.  Gio-an đã già yếu, nên người ta phải cáng ngài đến với dân chúng mỗi Chúa Nhật, nhưng không ai cản ngài cứ lập đi lập lại cùng một sứ điệp hết tuần này sang tuần khác.  Sứ điệp ấy là:  “Hỡi các con nhỏ, Thiên Chúa yêu thương chúng con.  Chúng con hãy yêu mến Người và hãy yêu thương nhau”.  Gio-an chỉ nói có thế thôi, vậy mà người ta vẫn kéo đến.  Khi được hỏi tại sao cứ tiếp tục lập lại cùng những lời ấy, ngài trả lời:  “Vì đó là điều Thầy chúng ta đã tiếp tục nói”.

         Hôm nay, bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy ngôn sứ Hô-sê có lẽ đã nói giống như thế!  Khi nói nhân danh Chúa, vị ngôn sứ kể ra sự bất trung và tội lỗi của Ít-ra-en, tuy nhiên ngài lại nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không khi nào ngừng yêu thương họ.  Trong một bài thơ cảm động, ngài cho thấy tình yêu của Thiên Chúa bền vững, thân mật, vô điều kiện và không hề thay đổi.  Rồi khi tình yêu này dốc xuống trên dân Người, thì nó được gọi là lòng thương xót.

         Cũng như thánh Gio-an, ngôn sứ Hô-sê muốn dân Chúa hãy cảm nghiệm lòng thương xót này, chứ không chỉ nghe nói đến mà thôi.  Điều ấy thật lôi cuốn phải không?  Nhưng trích lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Người ta không dễ gì phó thác mình cho lòng thương xót của Chúa, vì lòng thương xót ấy là một vực thẳm không sao hiểu được.  Nhưng chúng ta vẫn phải phó thác!”  “Ôi, lạy Cha, nếu Cha biết đời con như thế nào, Cha sẽ không nói điều ấy cho con biết đâu!”  “Tại sao?  Con đã làm gì?”  “Ôi, lạy Cha, con là một kẻ tội lỗi!”  “Càng hay!  Con hãy đến với Chúa Giê-su:  Người thích con hãy nói cho Người biết những điều này… Người quên đi, Người hôn con, Người ôm lấy con, rồi Người chỉ nói với con rằng:  ‘Còn Cha, Cha cũng không lên án con;  con hãy đi và đừng phạm tội nữa’.  Đó là lời khuyên duy nhất Cha nói với con”.

         Hoặc bạn hãy suy nghĩ điều Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina, một nữ tu Ba-lan sống trước Thế chiến II:  “Cha là chính Tình yêu.  Trái tim Cha chảy tràn lan lòng xót thương đối với các linh hồn, nhất là những kẻ tội lỗi khốn nạn.  Đừng có ai sợ hãi đến gần Cha, dù cho tội lỗi họ có đỏ như vải điều.  Lòng thương xót của Cha còn lớn lao hơn mọi tội lỗi của các con”.

         Chúa yêu thương bạn.  Hãy tin điều ấy!  Bất kể bạn đã làm gì, bất kể điều gì người ta đã làm cho bạn, Người cũng không từ bỏ bạn.  Hãy để Người cho bạn thấy tình yêu của Người.  Hãy để Người nói đi nói lại với bạn:  “Cha yêu thương con.  Con hãy yêu mến Cha và hãy yêu thương nhau.  Cha yêu thương con!”

 

         “Lạy Cha, con yêu mến Cha!”