Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:1-7

 

Tốt hơn, là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.  (Mát-thêu 10:6)

 

         Có khi nào bạn mơ làm nhà truyền giáo đi tới một nơi xa xăm và đầy phấn khởi không?  Bạn có thể đi khắp thế giới và nói cho người ta biết về Chúa, trong khi bạn thiết lập bệnh viện và trường học cho những người nghèo khổ.  Nhưng hết thảy chúng ta đều biết rằng thực tế của đời sống hằng ngày đã chôn chân chúng ta tại một chỗ.  Nhiệt thành truyền giáo là chuyện xa vời!

         Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng công cuộc truyền giáo không bắt đầu cho những người ở nửa bên kia địa cầu.  Nhưng nó bắt đầu cho những người láng giềng của chúng ta.  Chúng ta thấy Chúa Giê-su bảo các môn đệ hãy đến với những người giống như họ và hành động như họ, những người nói cùng một ngôn ngữ và chia sẻ cùng một truyền thống.  Biết đâu các môn đệ còn có những cái tên gọi giống như họ nữa!

         Đó là cách Chúa muốn cộng tác với chúng ta đấy.  Người kêu gọi chúng ta đến với “các con chiên lạc” ngay bên cạnh chúng ta.  Điều này không làm cho lời gọi bớt đi tầm quan trọng và thu hẹp phạm vi việc truyền giáo.  Có rất nhiều người ở trong thành phố của bạn đang cần có tình bạn và sự an ủi vỗ về.  Nhiều người đã mất niềm hy vọng hoặc bị vùi giập do bất hạnh hay khó khăn tài chánh.  Bạn hãy nghĩ đến những người trẻ đang phải vật lộn để tìm được lối sống hoặc những người góa bụa đang chịu cô độc và đắng cay vì mất đi người thân yêu.  Nhiều người lắm!  Nhiều nhu cầu lắm!

         Bạn không cần phải học một ngôn ngữ khác hoặc phải đi thật xa.  Bạn biết được nhiều trở ngại khó khăn những người này đang phải đối phó, vì có lẽ chính bạn cũng đã phải đối phó.

         Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra “những con chiên lạc” ngay trong góc thế giới của bạn.  Bạn cũng hãy xin Chúa cho bạn thấy phải làm sao chuyển những ước mong và nhiệt thành của bạn thành những nỗ lực truyền giáo.  Có lẽ bạn thấy tim nhói đau khi nghĩ đến những người cô đơn trong các viện dưỡng lão.  Có lẽ bạn cảm thấy như có họ hàng với những đôi vợ chồng đang phấn đấu trong hôn nhân của họ.  Có lẽ tiếng kêu cứu của những người sống lang thang không nhà đang vọng lên trong tâm trí bạn.  Nếu bạn cảm thấy như thế, có thể đó là Thánh Thần muốn sai bạn đi.  Có thể Người đang cho bạn thấy cánh đồng truyền giáo của bạn đấy!

         Chúa Giê-su bảo mỗi người chúng ta rằng:  “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mát-thêu 9:37).  Vậy Người đang kêu gọi bạn thế nào?

 

         “Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa sai con đến với những con chiên lạc của Chúa”.