Chúa Nhật tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 55:10-11

 

Lời Ta, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.  (I-sai-a 55:11)

 

         Bác nông phu rất cẩn thận trong mùa trồng tỉa.  Ông chọn hạt giống tốt nhất, lựa đất phì nhiêu và trồng từng vụ mùa vào đúng chỗ.  Ông làm tất cả những điều này, mong đợi một mùa gặt hái tốt.  Tuy nhiên, dù cho hết sức cố gắng, ông vẫn không thể làm cho hạt giống nảy mầm được.  Điều ấy còn tùy vào chính hạt giống.

         Trái lại, Cha trên trời của chúng ta là Đấng làm cho hạt giống đức tin trong tâm hồn chúng ta lớn lên và sinh hoa trái.  Và Người thực hiện việc ấy bằng cách tuôn đổ lời Người xuống trên chúng ta, giống như một cơn mưa nhẹ.

         Bài đọc thứ nhất hôm nay dạy rằng lời Thiên Chúa đem lại hoa quả như thế nào.  Lời ấy không khi nào trở về tay không với Chúa!  Lời Người là những lời hứa đầy tiềm năng của Thiên Chúa.  Mỗi ngày Cha chúng ta phán ra những lời hằng sống cho chúng ta.  Người nói với chúng ta về những kế hoạch đầy hy vọng Người dành cho chúng ta (Giê-rê-mi-a 29:11).  Người nói với chúng ta về tình yêu vĩnh cửu Người yêu thương chúng ta (31:3).  Người bảo rằng Người sủng ái chúng ta (I-sai-a 62:4).  Rồi Người nói rằng chúng ta được chúc phúc vì có thể nhận ra được những dấu chỉ sự hiện diện của Người trong thế giới (Mát-thêu 13:13).  Nếu chúng ta đón nhận những lời này, chúng sẽ mang lại thật nhiều ân sủng cho cuộc đời chúng ta để giúp chúng ta sinh hoa trái, trở nên những chứng nhân đức tin đầy sức lôi cuốn.

         Bạn có muốn mang lại hoa trái cho Chúa không?  Vậy bạn hãy nắm chắc lấy Lời Chúa và đừng khi nào để vuột mất.  Mỗi ngày bạn hãy dành thì giờ với Kinh Thánh.  Hãy để Kinh Thánh nói với tâm hồn bạn.  Hãy để Kinh Thánh đào luyện tâm trí bạn.  Hãy để Kinh Thánh hướng dẫn hành động của bạn.  Nếu chưa làm, bạn hãy đọc những sách vở giúp đỡ bạn.  Đó là những tài liệu giúp bạn tìm thấy sự hiện diện của Chúa qua lời Người và giúp bạn khám phá ân sủng Chúa đã gieo trong bạn tựa như một hạt giống.

         Chúa Giê-su đang phán dạy bạn mọi lúc.  Ngay bây giờ, vào lúc này, Người muốn nói với bạn một điều gì đó.  Bạn hãy dành thì giờ để lắng nghe.

 

         “Lạy Cha, xin mở mắt con để con nhận ra Cha.  Xin mở tai con để lắng nghe Cha.  Xin mở lòng con để đón nhận Cha.  Lạy Chúa, xin hãy đến và đem lại sự sống cho tâm hồn con!”