Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 7:1-9

Lễ thánh Bônaventura, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

 

Cứ bình tĩnh, đừng sợ;  chớ sờn lòng.  (I-sai-a 7:4)

 

         Đối phó với một cuộc xâm lăng từ phương bắc, vua xứ Giu-đa là A-khát cùng với dân chúng Giê-ru-sa-lem cần được an tâm vững vàng.  Vậy vua A-khát làm thế nào đây?  Bằng cách tìm một liên hợp quân sự để chống lại kẻ thù.  Nhưng ngôn sứ I-sai-a đến và bảo nhà vua rằng những phương sách chính trị sẽ không mang lại cho nhà vua sự an tâm mà Chúa muốn ban đâu.  Sự an tâm ấy phải là do lòng tín thác sâu xa vào Đấng còn mạnh mẽ hơn bất cứ quân thù nào, kể cả những đạo quân thù nghịch đang bao vây Giê-ru-sa-lem.

         Ngôn sứ I-sai-a cảnh giác:  “Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững” (I-sai-a 7:9).  Đúng, vua A-khát đã phải chọn những quyết định về chính trị cho cẩn thận.  Đúng, ông phải suy xét vai trò của mình là lãnh đạo của một quốc gia đang chinh chiến.  Nhưng A-khát đã phải dứt khoát chọn những quyết định này hoặc trong đức tin vào Thiên Chúa hay là chỉ theo lối suy luận của loài người.

         Chúng ta hết thảy đều gặp thấy những tín hữu chiếu tỏa một sự bình an sâu xa, và cả niềm vui nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể chọn lựa xây dựng đời mình trên nền móng là Thiên Chúa hay là trên sức mạnh và khôn khéo của riêng mình.  Giống như ông Phê-rô ở trên thuyền đang gặp sóng gió, chúng ta cũng sẽ phải đối đầu với sóng gió.  Vấn đề là liệu chúng ta có thả neo bám chặt lấy chân lý của Chúa Ki-tô hay không.

         Thời gian tốt nhất để chúng ta tập thả neo là trước khi bất cứ bão táp nào đến tấn công chúng ta.  Hôm nay ít nhất có một tình huống sẽ xuất hiện mà chúng ta không biết trước được.  Vào lúc ấy, bạn hãy dừng lại và nhìn lên Chúa Giê-su.  Bạn hãy chúc tụng Người vì bạn biết Người đang ở với bạn.  Hãy ngợi khen Người vì cơ hội này khi bạn biết rằng không gì có thể xâm nhập cuộc đời bạn mà Người chẳng biết.  Bạn hãy tìm kiếm Người và cố gắng hết sức bước theo sự dẫn dắt của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết dẹp đi sự cậy dựa vào sức riêng mình, và xin Chúa đặt nền móng hy vọng của con trên tình yêu của Chúa mà thôi”.