Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 1:10-17

 

Đừng làm điều ác nữa;  hãy tập làm điều thiện.  (I-sai-a 1:16,17)

 

         Những mối quan hệ thay đổi con người chúng ta.  Bạn hãy nghĩ về một người thân thiết với bạn từ lâu, một người chồng hoặc vợ, anh chị em hoặc con cái.  Bạn sẽ ra sao nếu không có họ?  Đôi khi điều này thật tinh tế, rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn có thể kể ra một danh sách dài những người đã thay đổi cuộc đời chúng ta.

         Dĩ nhiên người khác có thể thay đổi chúng ta nên tốt hơn hoặc xấu hơn.  Nhưng còn mối quan hệ với Chúa thì sao?  Vì Chúa là Đấng quyền năng, nên thật hữu lý khi mối quan hệ với Người sẽ biến đổi chúng ta và luôn luôn làm chúng ta nên tốt!  Đó là vì càng gần với Chúa, chúng ta càng trở nên đúng với mẫu người Chúa muốn khi Người dựng nên chúng ta.

         Điều này đã không xảy ra cho dân chúng đất Giu-đa trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Họ tuân thủ những hình thức thờ phượng, nhưng đồng thời lại đối xử tàn bạo với những người dễ bị tổn thương.  Sự bất công triền miên này cho thấy quan hệ giữa họ với Chúa thật là mong manh.  Cho nên Chúa nói qua ngôn sứ I-sai-a rằng Người sẽ không nhận sự thờ phượng của họ, bao lâu tay họ còn dính máu người vô tội.

         Đoạn Kinh Thánh này bảo chúng ta rằng mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa không gắn liền với thời giờ chúng ta ở trong nhà thờ hay khi cầu nguyện.  Bạn cứ thử tưởng tượng một cuộc hôn nhân sẽ ra thế nào nếu người chồng chỉ để cho người vợ cách một ngày mới được nói với mình?  Hoặc một người bạn sẽ thôi không được nói nữa sau đúng ba mươi phút đồng hồ?  Dĩ nhiên là không thể chấp nhận được!  Những mối quan hệ đích thực phải sống động tự nhiên.  Chúng bao trùm nhiều lãnh vực cuộc sống.  Chúng không thể bị trói buộc hoặc đóng kín lại.

         Chúa muốn chúng ta thực hành việc thờ phượng nào thay đổi được tâm hồn chúng ta.  Người muốn chúng ta liên kết với Người trong cầu nguyện, để chúng ta lãnh nhận lòng thương xót, tình yêu, lòng kiên nhẫn và đức công chính của Người.  Chúng ta biết việc thờ phượng của chúng ta sinh hoa trái khi nhận thấy cách sống của mình thay đổi.  Chúng ta hành động nhân ái hơn với người khác.  Chúng ta chậm xét đoán và mau tha thứ hơn.  Lời nói chúng ta mang tính cách xây dựng hơn, rồi chúng ta trở nên quảng đại hơn khi sử dụng thời giờ và tiền bạc của cải.

         Vậy bạn đừng tách biệt thời giờ ở cùng Chúa ra khỏi tất cả những thời giờ khác của đời sống bạn!  Hãy quyết định tìm sự hiện diện của Chúa trong cầu nguyện.  Hãy chú tâm đến mối quan hệ với Người, chứ đừng chỉ chú tâm đến những nhu cầu và lo lắng của bạn.  Hãy để cho mối quan hệ này tiếp tục thay đổi bạn, luôn luôn làm cho bạn tốt hơn!

 

         “Lạy Cha, xin giúp con biết thờ phượng Cha để làm cho con được gần Cha hơn và làm cho con nên giống với Cha hơn nữa”.