Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-27

Lễ Đức Mẹ Carmêlô

 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  (Mát-thêu 11:25)

 

         Mặc khải.  Đây là cốt lõi của Tin Mừng.  Mọi sự trong cuộc sống Ki-tô hữu đều gắn liền với mặc khải về vinh quang Thiên Chúa cho tâm hồn con người và sự biến đổi được thể hiện do mặc khải ấy.  Trí tuệ, ý chí, giáo dục, không điều nào trong ba điều này có thể ngang hàng với những gì Chúa Thánh Thần thực hiện khi mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Giê-su.  Kinh Thánh và lịch sử Ki-tô giáo đầy những câu chuyện về những người đã làm những điều phi thường cho vương quốc Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì họ đã đến để nhận biết Chúa Giê-su theo một cách mới.

         Mặc khải là một ơn của Chúa ban.  Chúng ta không hiểu nổi mặc khải bằng khôn ngoan và tri thức loài người mà thôi.  Ngôn sứ I-sai-a đã nhìn thấy Đức Chúa ngồi trên ngai, chung quanh là các thiên thần chúc tụng sự thánh thiện của Người.  Khi ấy, I-sai-a đã ý thức rằng mình không xứng đáng dù chỉ là đứng trước sự hiện diện của Chúa.  Tuy nhiên, một khi Thiên Chúa đã thanh tẩy I-sai-a, thì ngôn sứ lập tức dành hết cả quãng đời còn lại để rao giảng cho dân chúng và dọn đường cho Chúa đến.

         Cũng vậy, Chúa Giê-su đã tuyển chọn Phê-rô, một người đánh cá không có học, để làm người lãnh đạo Giáo Hội.  Nhờ Chúa mặc khải, Phê-rô đã tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a (Mát-thêu 16:16).  Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Phê-rô trở thành một tông đồ mạnh dạn, dẫn dắt Giáo Hội qua những năm đầu đầy sóng gió.  Ngài đã làm cho hàng ngàn người trở lại và còn mở cửa để dân ngoại được lãnh nhận Bí tích Rửa tội.  Phê-rô là một người giản dị, không học hành, nhưng ngài đã trở thành một “tảng đá”, một người được Chúa Giê-su tin cậy mọi lúc.  Tất cả những gì ngài có, đó là một tâm hồn cởi mở, mặc khải của Chúa và sự kiên trì của con người.

         Như các gương mẫu trên cho thấy, Chúa không mặc khải cho chúng ta chỉ để chúng ta có được những ơn soi sáng thiêng liêng.  Nhưng Người cho chúng ta thấy tình yêu của Người và mở tâm hồn chúng ta đón nhận những chân lý của Người, để chúng ta có thể chia sẻ các chân lý ấy với những người chung quanh.  Dù chúng ta chỉ cảm thấy có một thúc đẩy thật nhẹ, nhưng nếu nó giúp người ta đến gần Chúa hơn, thì có lẽ đó là Thánh Thần đang mặc khải điều gì đó cho chúng ta và qua chúng ta.

         Vì thế bạn đừng nghĩ mặc khải không đến với bạn.  Mặc khải không là gì khác ngoài việc Thiên Chúa cho bạn thoáng nhận ra sự sống của Người, để bạn có thể chia sẻ sự sống ấy với người khác!

 

         “Lạy Cha, xin ngự đến và mở đời sống con ra để được đón nhận lời của Cha.  Con ao ước được biết Cha nhiều hơn, để con có thể làm cho vương quốc Cha thăng tiến trên trái đất này”.