Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:26-27

 

Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn.  (Rô-ma 8:26)

         Nếu bạn không nhớ được điều gì khác về thánh Phao-lô, xin hãy nhớ điều này:  ngài yêu thích nói về Chúa Thánh Thần!  Để lấy một thí dụ, bạn hãy nhìn vào chương 5 thư Rô-ma, bạn sẽ thấy:

Luật của Thần Khí sự sống đã giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết.  (Rô-ma 8:2)

Thánh Thần giúp chúng ta chu toàn những đòi hỏi chính đáng của lề luật.  (8:4)

Thánh Thần ban cho chúng ta sự sống và bình an.  (8:6)

Nhờ Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được chỗi dậy từ kẻ chết.  (8:11)

Thánh Thần giúp diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ chúng ta.  (8:13)

Thánh Thần thuyết phục chúng ta xác tín mình là con cái Thiên Chúa.  (8:14)

Thánh Thần là ân huệ mở đầu cho sự cứu chuộc trọn vẹn.  (8:23)

         Thánh Phao-lô còn đi xa hơn thế nữa trong bài đọc hôm nay.  Ngài bảo chúng ta rằng vượt trên mọi quan điểm ngài đã nêu lên trước đây, vượt trên cả nội dung thần học ngài đã trình bày trong chương này, Chúa Thánh Thần còn là một người bạn thân thiết và thông cảm.  Thánh Thần biết rõ bạn.  Người yêu thương bạn.  Vì Người là Thiên Chúa, nên Người biết hơn ai hết làm thế nào để giúp đỡ bạn.

         Vậy bạn hãy luôn cảm thấy được can đảm khi thấy mình mất mát hoặc khi khó khăn xảy đến.  Bạn hãy nhớ Thánh Thần Thiên Chúa bầu cử cho bạn.  Hãy nhớ Cha trên trời của bạn đang nghe và đáp lời khẩn khoản cầu xin của Chúa Thánh Thần.  Rồi bạn hãy luôn nhớ điều này:  “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?”  (Rô-ma 8:26-31).

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì hồng ân Thánh Thần của Cha.  Hôm nay con đón nhận Thánh Thần vào cuộc sống của con.  Xin Cha giúp con biết để cho Người hoạt động trong tâm hồn con”.