Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Gio-an 20:1-2,11-18

Lễ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

 

Bà tìm ai?  (Gio-an 20:15)

 

         Chúng ta hết thảy đều rất quen thuộc với câu chuyện bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã gặp Chúa Giê-su sống lại vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh.  Tuy chúng ta thường nghe, nhưng câu chuyện không bao giờ cũ xưa cả.  Tại sao thế?

         Trước hết, câu chuyện bảo chúng ta rằng lòng sùng mộ của bà Ma-ri-a rất sâu xa là vì tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm cho bà.  Ma-ri-a chẳng bao giờ quên rằng Chúa Giê-su đã cứu thoát bà khỏi quỷ ám và kêu gọi bà hãy theo Người.  Có thể chúng ta không bị quỷ ám, nhưng chúng ta biết chắc mình cũng bị bao nhiêu tội lỗi cầm buộc.  Câu chuyện của bà Ma-ri-a dạy chúng ta rằng bất kể sự tối tăm của chúng ta dù đen cỡ nào, Chúa Giê-su vẫn có quyền năng giải thoát chúng ta.

         Thứ hai, câu chuyện này dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su đến với hết thảy những ai yêu mến Người.  Chắc chắn trái tim bà Ma-ri-a rất đau khi khám phá ra xác của Chúa Giê-su đã mất.  Bà không biết được Chúa Giê-su đang ở đâu, nhưng Chúa Giê-su thì biết rõ bà đang ở đâu, nghĩa là đang trung thành đứng bên mộ của Người.  Các người khác đều về nhà rồi, nhưng bà Ma-ri-a vẫn còn ở lại.  Và nhờ đó bà đã được ân thưởng.

         Trong tâm hồn bạn có nỗi lo lắng nào khi bạn đang dâng Thánh lễ hoặc cầu nguyện không?  Tâm hồn và trí óc bạn có đang ở trong một cuộc chiến, vì trong khi tâm hồn mong đợi Chúa Giê-su, thì trí óc lại bận rộn với bao chuyện khác?  Bạn có thấy mình mong mỏi – dù vẫn đang khóc lóc – vì bạn thấy mình xa Chúa không?  Nếu có, bạn hãy làm như bà Ma-ri-a đã làm.  Hãy đi tìm Chúa Giê-su.  Hãy quanh quẩn bên “những nấm mộ” cuộc đời bạn, rồi bạn sẽ gặp Người ở đó.  Hãy đợi Người đến và phục vụ bạn!

         Thứ ba, tình yêu luôn sai chúng ta đi.  Tình yêu đối với người phối ngẫu thúc giục chúng ra hãy bước ra khỏi những lãnh vực thoải mái của mình.  Tình yêu đối với con cái hối thúc chúng ta dạy dỗ và dẫn dắt chúng, ngay cả khi chúng ta muốn có một ngày nghỉ ngơi.  Tình yêu mến Chúa Giê-su và yêu thương dân Người sẽ giục giã chúng ta đi và nói cho người ta biết về Chúa cũng như quyền năng và lòng thương xót của Người.  Tình yêu sẽ đưa chúng ta đi để nói với người khác về ơn cứu độ của Người.  Tình yêu sẽ giúp chúng ta hăng say làm vang lên những lời bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na nói với các môn đệ khác:  “Tôi đã thấy Chúa!” (20:18).

 

         “Lạy Chúa, chúng con mong được thấy Chúa.  Xin Chúa gọi tên chúng con và tỏ mình ra cho chúng con”.