Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:24-30

Lễ thánh Gio-a-kim và An-na, song thân của Mẹ Ma-ri-a

 

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.  (Mát-thêu 13:30)

 

         Có khi nào bạn gieo hạt cỏ tốt cho sân cỏ. để rồi ít lâu sau thấy mọc lên một nửa là cỏ gà không?  Khi ấy có lẽ bạn hiểu được tâm trạng những người đầy tớ trong dụ ngôn hôm nay nghĩ thế nào:  phải lập tức nhổ ngay cỏ dại đi.  Cứ túm lấy chúng mà nhổ lên.  Đúng là họ sẽ làm hại mùa màng đấy!

         Nhưng còn người gieo hạt giống thì sao?  Ông ấy phản ứng như thế nào?  Ông biết rõ cỏ dại từ đâu mà có.  Nhưng khác với các người đầy tớ, ông chậm giận dữ đối với sự quỷ quyệt của kẻ thù, nhờ thế ông suy nghĩ thật rõ ràng và quyết định đúng phải làm gì tiếp theo.  Kiên nhẫn, ngay cả đầy lòng thương xót nữa, ông muốn nhẫn nhục với cỏ dại chỉ vì muốn có mùa gặt hái tốt.  Mặc dù chờ đợi, nhưng cuối cùng ông cũng đã tiêu diệt cỏ dại lúc ông thu gom lúa vào trong vựa.

         Dụ ngôn này cho chúng ta thấy khi Thiên Chúa tỏ mình ra, chúng ta có thể cảm thấy xấu hổ vì tư tưởng của Người không giống như tư tưởng của chúng ta và đường lối của Người khác với đường lối chúng ta (I-sai-a 55:8).  Chúng ta sẽ hỏi:  “Tại sao không nhổ ngay cỏ dại đi để cho lúa mọc lên nhanh?”  Nhưng cách ứng xử vội vàng như thế cho thấy chúng ta cần phải nghĩ thêm nữa về Thiên Chúa là Đấng nào.  Người không phải là một Thiên Chúa ưa trừng phạt lập tức.  Nhưng Người là Thiên Chúa kiên nhẫn ban cho “cỏ dại” cơ hội thay đổi để trở thành “cây lúa”.  Hiểu được một chút về lòng thương xót và kiên nhẫn của Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta có thể cảm động và dậy lên một ước muốn tham dự vào sứ mệnh biến đổi thế giới này trở thành cánh đồng lúa xanh tươi và trĩu hạt vàng.  Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng kẻ thù có thể gieo cỏ lùng, nhưng Thiên Chúa vẫn vững tin Người có thể rút điều tốt ra từ một điều xấu.

         Thánh Catarina Siena có lần ví Thiên Chúa như một “đại dương sâu thẳm” trong đó “chúng ta càng tìm kiếm thì càng gặp, càng gặp thì lại càng đi tìm”.  Khi chúng ta cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, ngay cả những dụ ngôn đơn sơ nhất, Chúa sẽ làm chúng ta ngạc nhiên với những mặc khải bất ngờ về tình yêu, lòng thương xót và lòng sủng ái đối với tạo vật của Người.  Người lật ngược những giả thiết của chúng ta và chứng tỏ rằng Người còn trung thành và đầy sức mạnh còn hơn cả chúng ta tưởng.

 

         “Lạy Cha, hôm nay khi con cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, xin Cha cho con thấy rõ hơn Cha là Đấng nào.  Con muốn biết sức mạnh của Cha sẽ thay đổi tâm hồn thành những hạt lúa vàng, cả tâm hồn con nữa”.