Thứ Năm tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:10-17

 

Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?  (Mát-thêu 13:10)

 

         Nghệ sĩ hài Buddy Hackett thường nói:  “Thực đơn của má tôi chỉ có hai món:  một là ăn, hai là bỏ”.  Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cùng một đường lối, nhưng về một điều cực kỳ quan trọng hơn cả những chọn lựa món ăn.  Chúng ta đón nhận Chúa Giê-su và giáo lý của Người, hay là bỏ?

         Về điểm này trong Tin Mừng Mát-thêu, những ai đã nghe Chúa Giê-su đều phải chọn lựa.  “Những kẻ bỏ đi” từ chối không chịu hối cải;  một số còn âm mưu giết Người (Mát-thêu 11:20-24; 12:14).  “Những kẻ đón nhận” mở lòng cho Chúa Giê-su và sứ điệp cứu độ của Người.  Tuy nhiên những người môn đệ này vẫn chưa rõ về lối giảng dạy của Người.  Tại sao Thầy không nói thẳng hơn?  Tại sao Thầy lại dùng dụ ngôn?  Chúa Giê-su trả lời:  “Là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu” (Mát-thêu 13:13).  Câu trả lời đã nhấn mạnh đến thái độ cố ý từ chối của “những kẻ bỏ đi” ;  họ đã bịt tai lại nên giờ đây phải chịu những hậu quả do chọn lựa ấy.  Chú giải về cách tiếp cận của Chúa Giê-su, thánh Gio-an Kim khẩu cắt nghĩa:  “Chúng ta lúc nào cũng làm điều này.  Khi chúng ta thấy một người nghe một cách ơ hờ và không thể thuyết phục được họ lắng nghe, thì tốt hơn cả là hãy im lặng mà thôi.  Nếu chúng ta cứ tiếp tục, sự ơ hờ của họ sẽ càng trầm trọng hơn.  Nhưng đối với người cố gắng học hỏi, chúng ta hãy tiếp tục và sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho họ”. 

Vậy Chúa Giê-su có bỏ cuộc đối với những ai chối từ những gì Người cống hiến cho họ, giống như bà Hackett đã nói với các con “một là ăn, hai là bỏ” không?  Không đâu!  Chúa Giê-su muốn mọi người đón nhận Tin Mừng Nước Trời.  Thực ra chính vì thế mà Người sử dụng dụ ngôn.  Những so sánh gây ngạc nhiên và thường hơi khó hiểu đều là những dụng cụ có thể khiến người ta giật mình suy nghĩ và muốn thay đổi.  Một người chăn chiên đành bỏ lại tất cả đàn chiên chỉ để đi tìm một con đi lạc?  Một vụ mùa bội thu trăm phần trăm trong khi một thu hoạch chỉ gấp bảy rưỡi phần trăm lại được gọi là bình thường?  Những câu chuyện ngạc nhiên này nêu lên những khả thể mới về Thiên Chúa và vương quốc của Người là gì.

         Vậy bạn hãy đến với bàn tiệc của Chúa Giê-su với thái độ “hãy ăn”, đói khát từng lời Người ban cho.  Nếu bạn muốn được dưỡng nuôi, hơn cả “được cho thêm”, thì bạn “sẽ có dư thừa  để mà hiểu lời Người (Mát-thêu 13:12).

 

“Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa luôn mới mẻ.  Nhờ Thánh Thần Chúa, xin giúp con biết quảng đại lãnh nhận ân sủng Chúa!”