Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:1-12

Lễ thánh Eusêbiô Vercelli, giám mục

 

Vua Hê-rô-đê… thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.  (Mát-thêu 14:7)

 

         Cảm xúc có thể rất mạnh mẽ, điều này chẳng phải kỳ lạ hay sao?  Bạn cứ thử nghĩ đến sức mạnh con gái bà Hê-rô-đi-a đã có thể xoay chuyển vua Hê-rô-đê mà xem.  Cô ta đã có thể điều khiển những cảm xúc của nhà vua, để ông ta phải thề thốt và sau đó đã giữ lời thề thực hiện một việc mà ông biết không phải là việc tốt:  giết ông Gio-an Tẩy Giả.  Thay vì làm theo lý trí và thay vì khiêm nhường nhận là mình đã phát ngôn bừa bãi, Hê-rô-đê đã ra lệnh chém đầu ông Gio-an.

         Chúng ta lại có một tình huống trái ngược, đó là trường hợp ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Các tư tế tại Giê-ru-sa-lem làm áp lực đòi các nhà lãnh đạo chính trị phải hành quyết Giê-rê-mi-a, vì ngôn sứ đã cả gan nói tiên tri chống lại thành đô.  Nhưng khi Giê-rê-mi-a bào chữa cho mình trước những tố cáo, thì một viên chức tên là A-khi-cam đã đáp lời bằng tiếng nói của lý trí chứ không phải bằng những luận điệu của cảm xúc tại hiện trường.  Khi bảo vệ cho Giê-rê-mi-a khỏi bị chết, A-khi-cam đã hiên ngang chống lại sóng triều giận dữ của công chúng và đã thực hiện điều ngay lẽ phải.

         Giờ đây chúng ta biết rằng những cảm xúc Thiên Chúa ban cho chúng ta là tốt và là một phần của con người chúng ta.  Chúng ta sẽ ở đâu nếu không có tình yêu, tình yêu lôi cuốn chúng ta lại với nhau, hoặc nếu không có sợ hãi, sợ hãi cảnh giác chúng ta trước hiểm nguy và tìm cách bảo vệ chúng ta?  Tuy nhiên cùng lúc ấy, chúng ta biết rằng lý trí chúng ta chứ không phải những cảm xúc, sẽ đưa chúng ta đi đúng đường.  Chúng ta cần phải nhận biết những gì cảm xúc nói với chúng ta, nhưng phải thử nghiệm xem những cảm nghĩ này có đi ngược lại lời Chúa và tiếng nói của lương tâm chúng ta hay không.  Đó là cách làm những chọn lựa tốt!

         Tin vui là Chúa cho chúng ta được quay lại 180 độ, bất kể quyết định của chúng ta sai cỡ nào!  Hê-rô-đê vẫn có thể thay đổi ý định vào phút chót, và Chúa cũng sẵn sàng chúc phúc tràn đầy cho ông ta chứ.  Chẳng bao giờ là muộn nếu chúng ta để cho lý trí thống trị những cảm xúc.  Giống như A-khi-cam đã mạnh mẽ chống lại sự giận dữ và sự kiêu căng của các tư tế, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ chống lại sự kiêu căng       , những cảm nghĩ bị tổn thương hoặc tính ích kỷ của chúng ta.  Trong bất cứ tình huống thay đổi nào, Chúa cũng sẵn sàng ban cho chúng ta ân sủng cần thiết.  Vậy đừng khi nào buông xuôi!  Hãy luôn mở mắt và để Thánh Thần tiếp tục dạy bảo bạn chọn lựa thật khôn ngoan.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận biết tại sao con làm điều con đang làm.  Xin Chúa giúp con kiềm chế được mọi cảm xúc của con, bắt chúng phải theo đức tin và lý trí, để con có thể làm những chọn lựa tốt lành”.