Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 18:1-6

Lễ thánh Inhaxiô Loyola, linh mục

 

Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.  (Giê-rê-mi-a 18:6)

 

Trong câu chuyện quen thuộc của trẻ em, “Chuyến tốc hành đi Bắc cực”, một đám trẻ em ngồi xe lửa trực chỉ Bắc cực vào ngày vọng Giáng Sinh.  Trong chuyến du hành, những biến cố bất ngờ và hãi sợ đã xảy đến, giúp mỗi đứa trưởng thành một cách độc đáo.  Đến lúc trở về nhà vào sáng sớm lễ Giáng Sinh, mỗi đứa đã phát triển trong một nhân đức tùy theo chúng chọn lựa người hướng dẫn.

Bài đọc thứ nhất hôm nay cho thấy một hướng đi tương tự trong cuộc sống chúng ta.  Mỗi người đều ở trên cuộc hành trình đức tin, dọc đường tất cả chúng ta đều có cơ hội được Chúa thay đổi, uốn nắn, đào tạo.  Giống như người thợ gốm tạo hình cho nắm đất sét thành một vật thật đẹp, Chúa ao ước tạo chúng ta thành những cái bình sành để biểu lộ vinh quang và tình yêu của Người.  Nếu cứ để cho Người làm, Người có thể bù đắp tất cả những gì còn thiếu trong đời sống chúng ta.  Người có thể giúp chúng ta lớn lên trong nhân đức và loại bỏ đi tội lỗi.  Giống như chiếc bình gốm là một tác phẩm bằng tay, mỗi người chúng ta là một tạo vật độc đáo.  Mỗi người biểu lộ tác phẩm của Chúa theo một cách mới mẻ và khác biệt.

Một phần thử thách, đó là phải nhận ra chúng ta cần có bàn tay Chúa trong đời mình.  Dù Người mới bắt đầu uốn nắn chúng ta hay chúng ta đã ở với Người một thời gian rồi, thì tất cả chúng ta vẫn còn có những bất toàn và những điểm yếu.  Nhưng đối với Cha chúng ta, điều ấy không sao cả.  Người chẳng bao giờ bỏ cuộc đối với chúng ta, ngay cả khi Người phải đưa chúng ta trở lại làm cục đất sét thô kệch, để Người có thể làm lại từ đầu!

Bạn chẳng nhận thấy thật khích lệ khi biết rằng Chúa không bao giờ thất vọng về bạn hay sao?  Cho dù bạn có cảm thấy như mình bị quay vòng quá nhiều trên bàn quay của người thợ gốm, thì bạn hãy biết rằng:  Cha trên trời của bạn quyết tâm làm cho bạn trở thành một cái bình chắc nhất, đẹp nhất và hữu dụng nhất.  Bạn cũng nên biết điều này:  đang khi bạn ở trên bàn quay, bạn khó mà thấy được mình đã trở nên đẹp đẽ như thế nào.  Có thể bạn không thấy được, nhưng Chúa thấy rõ lắm.  Và nhiều người trong cuộc sống bạn cũng thấy rõ như vậy!

 

“Lạy Cha, con thật cảm tạ Cha đã yêu thương con thật nhiều!  Xin Cha tiếp tục uốn nắn và đào tạo con, để con có thể phản ánh vinh quang Cha cho thế giới biết”.