Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:54-58

Lễ thánh Anphongxô Liguori, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

 

Bởi đâu ông ta được khôn ngoan như thế?  (Mát-thêu 13:564)

 

         Bao lâu mới có một lời bạn nghe hay đọc, một câu Kinh Thánh, hoặc một dòng trong bài thánh thi đã khuấy lên một điều gì đó trong tâm hồn bạn?  Bạn hiểu Thiên Chúa là Đấng nào trên một bình diện, hoặc đó là lần đầu tiên hay dưới một ánh sáng hoàn toàn mới.  Rồi cùng với hiểu biết ấy, bạn cảm thấy một giao tiếp mới với tình yêu Thiên Chúa hoặc một xác tín nhẹ nhàng về tội lỗi hay một động lực mới thúc đẩy bạn phục vụ.  Bạn cảm nhận một huớng đi đặc biệt cho đời mình hoặc một xác định bạn đang đi đúng đường.

         Nhưng rồi sự kỳ diệu của tất cả những gì bạn đã nhận được sẽ phai mờ đi do tiếng “nhưng”.  Những chống đối bình thường, sợ hãi của con người, hoặc thực tế cứu xét, tất cả đều nổi lên và khống chế tâm trí bạn.  Sự thoải mái, niềm vui hoặc ý thức mục đích mà bạn đã có giờ đây đều vụt tắt, khiến cho bạn thắc mắc không hiểu thực sự điều gì sẽ xảy ra.

         Đó chính là thái độ phản ứng của dân chúng quê nhà của Chúa Giê-su.  Lòng ngưỡng mộ ban đầu của họ đối với Chúa Giê-su dựa trên sự giảng dạy của Người và danh tiếng của kẻ làm phép lạ, nay đã lật ngược thành không có lòng tin khi Người trở lại thăm viếng họ.  Tất cả những gì họ đã nghe nói đều rất tốt, nhưng khi họ trông thấy Người thì Người cũng vẫn là con bác thợ mộc ngày trước thôi.  Hậu quả là Chúa Giê-su đã không thể làm nhiều phép lạ ở đó.

         Sự kiện dân thành Na-da-rét thiếu lòng tin không hoàn toàn khống chế được Chúa Giê-su;  nhưng việc thiếu lòng tin ấy chỉ khiến họ không thể lãnh nhận những gì Người muốn đem lại cho họ thôi.  Thiếu lòng tin không làm cho Chúa Giê-su mất đi quyền năng;  nhưng nó làm cho chúng ta thành những kẻ không muốn tiếp nhận.

         Chúa yêu thương bạn.  Người thực sự yêu thương.  Người muốn hành động trong cuộc đời bạn.  Nếu có tư tưởng hoặc cảm xúc nào trỗi dậy để chống nghịch lại, bạn cứ bịt tai lại đừng nghe nó!  Bạn hãy chống lại đòi hỏi muốn có những giải thích thoải mái hoặc chỉ muốn dựa vào lối suy nghĩ của con người thôi.  Trái lại, bạn hãy nói với chính mình:  “Chúa muốn chỉ đường dẫn lối cho tôi.  Người muốn chữa lành và tha thứ cho tôi.  Người muốn tôi biết Người thật riêng tư”.  Bạn hãy tin rằng Chúa muốn gây ngạc nhiên cho bạn về lòng ưu ái và cảm thông của Người, để rồi bạn sẽ thấy sự kỳ diệu dâng đầy tâm hồn bạn.  Khi làm như vậy, bạn hãy dừng lại và say sưa với kỳ diệu ấy.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con cảm nhận được Chúa thương đến với con hôm nay”.