Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:44-46

Lễ thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

 

Nước Trời giống như chuyện kho báu.  (Mát-thêu 13:44)

 

         Có một điều nói về người tìm kiếm kho báu và thương gia tìm ngọc đẹp, là cả hai đều nhận ra một vật tốt khi họ nhìn thấy nó.  Họ hiểu được giá trị của kho báu trước mắt họ và họ đã đã làm mọi sự có thể để nắm giữ được nó.  Dụ ngôn này chẳng có ý nghĩa gì nếu những người tìm kiếm không hiểu được những gì họ đã tìm thấy.  Họ sẽ để nó qua đi mà chẳng hề nghĩ ngợi.  Nhưng làm sao họ lại không bỏ qua?  Họ đã gặp được một kho báu đại và một viên ngọc vô giá!  Chắc chắn họ có thể bán đi mọi sự để có thể sở hữu nó rồi.

Sự sống của Thiên Chúa ở trong bạn chính là kho báu ấy.  Và Người muốn cho bạn thấy giá trị của nó.  Người muốn bạn hiểu giá trị ấy cho thật rõ ràng và sâu xa đến độ bạn sẽ không ngần ngại dẹp đi tất cả những gì không cho bạn cảm nghiệm được trọn vẹn giá trị kho báu đó.  Vậy bạn hãy luôn mở mắt đón nhận những soi sáng Chúa sẽ ban cho bạn để nhận ra những đường lối Người hoạt động trong đời bạn.  Càng thấy rõ, bạn càng muốn lãnh nhận công việc bằng cách cộng tác với Người trọn vẹn hơn.

Có thể bạn nghĩ đến lần bạn đã cảm thấy được hướng dẫn phải nói với người nào đó, và khi hồi tưởng lại, bạn như chắc chắn nhận ra Chúa Thánh Thần đã dùng bạn để an ủi hoặc khích lệ họ một cách đặc biệt.  Đó chẳng phải là một cảm nghĩ tuyệt vời hay sao?  Có lẽ nó làm cho bạn nhạy cảm hơn trước những cơ hội khác, phải không?  Hoặc bạn hãy nghĩ lại một lần xưng tội tốt, lần ấy bạn đã gặp gỡ lòng thương xót của Chúa và cảm nhận được ý nghĩa đích thực của sự đổi mới và niềm hy vọng.  Có lẽ lần ấy giúp bạn được thoải mái hơn với bí tích Hòa giải.  Hoặc có lần bạn thấy việc chữa lành đã xảy đến khi bạn cố gắng làm hòa với một người sau cuộc cãi vã.  Việc này chẳng đáng để bạn bỏ đi một thù oán hoặc căm hận hay sao?

         Bạn haỹ để Chúa làm bạn ngạc nhiên khi cho bạn thấy Người đã làm biết bao nhiêu điều trong đời bạn!  Hãy để Người thuyết phục bạn nhận biết quyền năng biến đổi của tình yêu Người.  Hãy để Người soi sáng cho bạn làm mọi sự bạn có thể, để đón nhận Người vào mọi lãnh vực đời sống bạn.

 

         “Lạy Cha, Cha còn quý báu hơn mọi sự trong đời con.  Xin Cha mở mắt con để con nhận ra kho báu là công việc Cha đang làm trong con, nhờ đó con có thể dẹp bỏ đi tất cả những gì ít giá trị hơn!”