Thứ Ba tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:22-36

Kỷ niệm lễ Thánh hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tại Rô-ma

 

Cứ đến!  (Mát-thêu 14:29)

 

         Hôm nay chúng ta đọc thấy Chúa Giê-su mời Phê-rô hãy tiến thêm một bước tiến đức tin nữa và Phê-rô đã bước như thế nào!  Bạn nghĩ ông Phê-rô đã suy nghĩ điều gì vào lúc đó?  “Tôi đang làm gì đây?  Liệu có thực sự an toàn không?  Này, nhìn mà xem!  Tôi đang ở trên mặt nước đây!  Tuyệt diệu quá!”  Nhưng rồi bất ngờ hậu quả những hành động của ông trở nên rõ ràng, và Phê-rô bắt đầu chìm.  May mà Chúa Giê-su ở ngay đấy, sẵn sàng kéo ông lên!

         Chúng ta có thể đọc chuyện ngắn này giống như câu chuyện trình bày ba bước về việc theo Chúa Giê-su.  Bước thứ nhất, cũng như Phê-rô, chúng ta đều đã cảm nghiệm những lần Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy bước thêm một bước đức tin.  Đang khi hăng hái, chúng ta bước tới và xem ra mọi sự đều tốt đẹp.  Rồi đến bước thứ hai, khi chúng ta nhận ra mình có thể bị nhấn chìm và bắt đầu nghi ngờ.  Có thể chúng ta đã không nghe tiếng Chúa.  Có thể chúng ta đã bước sang bên trái thay vì sang bên phải.  Bất kể tình huống thế nào, mắt chúng ta mở và chỉ thấy được biển đang sôi động dưới chân chúng ta.  Tiếp đến là bước thứ ba lúc chúng ta kêu cầu Chúa, nhiều khi hoảng hốt, rồi Người đến nâng đỡ chúng ta.  Gió lặng và mọi sự trở lại bình yên vô sự.

         Bước ra khỏi thuyền là điều khó khăn, nhưng lúc khó khăn nhất có thể là khi chúng ta nín thở ở giữa bước thứ hai và bước thứ ba, giữa lúc chúng ta nhìn thấy sóng gió và lúc chúng ta cầu cứu.  Chắc chắn phải có lòng khiêm nhường để lên tiếng xin Chúa cứu giúp.  Nhiều người chúng ta cứ nhất định cố gắng lấy sức riêng của mình để giải quyết khó khăn thay vì khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình.  Thật mỉa mai, nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ rằng kêu xin Chúa giúp là thiếu lòng tin!

         Hiện giờ bạn đang ở giai đoạn nào trên con đường làm môn đệ Chúa?  Bạn có sẵn sàng bước ra hay bạn đang cảm thấy kỳ diệu ở trên mặt nước?  Hoặc có lẽ bạn đang cảm thấy bàn tay Người nâng bạn lên và bạn sẵn sàng đón nhận thách đố tiếp theo của Người.  Dù bạn ở giai đoạn nào, thì chìa khóa vẫn là hãy bước thêm bước kế tiếp.  Bất cứ bạn ở đâu, hãy biết rằng Đấng gọi bạn bước ra khỏi thuyền sẽ nâng đỡ bạn từng bước.

 

         “Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa giúp con bước ra trong đức tin”.