Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:14-20

Lễ thánh Edith Stein, đồng trinh và tử đạo

 

Tại anh em kém tin!  (Mát-thêu 17:20)

 

         Đối với người không biết bơi thì hình như không thể tin được là thân thể người ta lại có thể nổi trên mặt nước.  Thân xác thì nặng, nên không nổi được là đúng rồi!  Không ai tin nổi là các môn đệ Chúa lại được người ta mời chữa cho một đứa bé bị kinh phong.  Nhưng Chúa Giê-su đã bảo họ rằng nếu có đức tin chỉ bằng hạt cải thôi, họ cũng có thể đổi rời núi non hoặc trừ quỷ được!  Chắc chắn các môn đệ cũng thắc mắc không hiểu họ có phát triển được một đức tin như thế hay không.  Về vấn đề này, chúng ta thì sao?

         Để bắt đầu trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy lấy bài đọc thứ nhất hôm nay:  “Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy canh chừng xem Người nói với tôi điều gì” (Kha-ba-cúc 2:1).  Đức tin của chúng ta sẽ phát triển khi chúng ta dành thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa và để Người nói cho chúng ta biết sự thật, củng cố sự thật ấy và làm cho sự thật ấy được rõ ràng hơn trong tâm hồn chúng ta.  Vậy đây là kế hoạch bốn bước của ngôn sứ Kha-ba-cúc:

 

         * Hãy đứng ở chòi canh.  Bạn hãy tìm lấy bình an ở ngay chỗ bạn đang sống, bất cứ nơi nào.

         * Hãy đứng gác trên tường lũy.  Là bức tường phòng thủ của một lâu đài hoặc một thành trì có tường lũy vây quanh, trạm gác là chỗ người ta có thể nhìn thấy rộng và xa.  Vậy bạn đừng để bị trói buộc do những nghịch cảnh nho nhỏ;  trái lại, hãy để mắt tâm hồn chăm chú nhìn vào trái tim Chúa Giê-su.

         * Hãy xem Chúa nói gì.  Bạn hãy hết sức cố gắng lắng đọng tâm hồn để bắt được làn sóng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó bạn nhận ra được những thúc giục của Người.

         * Hãy viết xuống những gì bạn nghe được.  Bạn hãy dùng một cuốn sổ hoặc nhật ký để ghi chép việc cầu nguyện của bạn.  Làm cách ấy, bạn có thể giở lại sau này và học hỏi, trải nghiệm chân lý của việc cầu nguyện ấy và nắm vững những gì Chúa đã nói với bạn.

 

         Phương thức đơn giản này sẽ giúp bạn đào sâu hơn mối tương quan của bạn với Chúa.  Bạn sẽ học được những gì là tiếng Chúa nói với bạn.  Bạn sẽ trở nên giống với tư tưởng của Người hơn.  Rồi bạn sẽ học hỏi về tình yêu bền vững và dịu dàng của Chúa.  Điều ấy xem ra không tin nổi phải không?  Thực ra không khó tin hơn là nổi trên mặt nước đâu.  Bạn hãy tin Đấng đã dựng nên bạn để dạy dỗ bạn và làm cho đức tin của bạn lớn lên.  Hãy để Người cho bạn thấy là bạn được dựng nên để chuyển rời núi non đấy!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con thú nhận là con không nghĩ mình có thể chuyển rời núi non.  Xin Chúa dạy con làm điều ấy!  Xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa và lớn mạnh trong đức tin”.