Thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:24-28

Lễ thánh Đa-minh, linh mục

 

Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  (Mát-thêu 16:24)

 

         Sau đây là một bức thư gửi những anh chị em theo Chúa Giê-su, nhưng đang sống trong những tình huống cực kỳ khó khăn:

 

         Có hàng triệu người như các bạn, đang phải âm thầm chịu đau khổ, theo những nhà chuyên môn thì con số ấy là khoảng một trăm triệu.  Các bạn là những tín hữu Công giáo, Chính Thống và Tin Lành.  Các bạn đang sống hầu hết tại 140 quốc gia thuộc Á châu, Phi châu, Đông Âu, và miền Trung Đông.  Các bạn theo Chúa Giê-su đang khi các bạn vác thập giá mình như đau yếu, lo lắng tài chánh, những vấn đề thuộc gia đình… Nhưng không giống như chúng tôi là những người đang đọc những trang suy niệm này, các bạn còn phải vác thập giá nặng nề do việc bách hại và bạo lực chống Ki-tô giáo.

         Nhiều người trong các bạn bị từ chối việc làm hoặc cơ hội để học hành.  Nhiều bạn bị cấm đoán không được phép xây dựng thánh đường, cùng nhau cầu nguyện, mang sách Kinh Thánh hoặc tràng hạt, hoặc không được nói về Chúa Giê-su.  Những viên chức chính phủ của các bạn có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi người ta phá phách nhà cửa các bạn, đặt bom phá nhà thờ, dọa nạt, gây thương tích, hãm hiếp hoặc bắt cóc các bạn.  Vì các bạn mang danh Chúa Ki-tô, nên một số phải đương đầu với bắt bớ, cầm tù, tra tấn và phải chết nữa.  Mỗi ngày có ít nhất mười một người trong số các bạn bị giết vì đức tin, và việc này tiếp tục xảy ra từ mười năm nay rồi.

         Các bạn thân mến, chúng tôi kính trọng các bạn vì các bạn can đảm làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô!  Các bạn là những con người bình thường vì đã không tự mình chọn lấy thập giá này, và có lẽ các bạn cũng chẳng nghĩ mình là những anh hùng liệt nữ của đức tin.  Tuy nhiên mỗi ngày các bạn đều không xá gì sinh mạng của mình, từ bỏ mình để không chối bỏ Chúa.  Các bạn theo Người bằng cách thực hành điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là “quyết định to lớn và khó khăn” để ký thác tất cả con người mình cho sự trung thành của Thiên Chúa.  Đúng vậy, theo lời Đức Giáo Hoàng, các bạn là “những tấm gương cho chúng tôi” và là “một kho tàng của Giáo Hội”.

         Chúng tôi hứa nhớ đến các bạn và học hỏi nhiều hơn về cuộc phấn đấu các bạn đang phải đương đầu.  Chúng tôi sẽ đứng với các bạn để bênh vực cho nhân quyền và hỗ trợ những tổ chức như Cứu Trợ Giáo Hội túng thiếu và Cơ quan Cứu Trợ Công Giáo.  Rồi chúng tôi sẽ làm nổi lên ngọn sóng cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, xin Người giải phóng các bạn khỏi áp bức và cho các bạn được sống bình an.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa đem công lý đến cho dân Chúa.  Xin Chúa thương đến họ và ban bình an cho đất nước của họ.  Lạy Chúa, xin cho Nước Chúa trị đến”.