Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:2-10

Lễ Chúa Hiển Dung

 

Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.  (Mác-cô 9:2)           

 

         Có hai yếu tố chính trong mọi câu chuyện:  nội dung (điều gì đã xảy ra) và cách giải thích (tại sao nó xảy ra).  Phải, câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Hiển Dung có một “nội dung” rất quan trọng, ba tông đồ đã chứng kiến vinh quang thiên quốc của Chúa Giê-su.  Nhưng còn cái “tại sao” của biến cố ấy thì sao?

         Có nhiều cách trả lời câu hỏi này.  Nhưng câu trả lời quan trọng nhất, đó là biến cố này cho thấy trong cuộc biến đổi hình dạng, Chúa Giê-su đàm đạo với ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a về một kế hoạch, tức “cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 9:31).  Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho thụ tạo của Người, là cứu độ chúng ta nhờ “cuộc xuất hành” của Chúa Giê-su trên thập giá.  Cái chết của Chúa Giê-su không phải là một tai nạn.  Cũng không phải là một sai lầm.  Nhưng đó là một phần thuộc ý định của Thiên Chúa, tức là để cho hết thảy chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi.

         Cuộc Hiển Dung cũng xác quyết tình Chúa yêu thương chúng ta.  Hình ảnh Hiển Dung cho thấy Chúa Giê-su là một thứ “nhịp cầu” nối trời với đất.  Người là “Con Yêu Dấu” làm đẹp lòng Chúa Cha và đem ơn cứu độ đến cho hết mọi người (Mát-thêu 17:5).  Nói với hai vị anh hùng tiền bối của Ít-ra-en, Chúa Giê-su cũng là nhịp cầu nối kết giữa giao ước cũ của Thiên Chúa với dân tuyển chọn và giao ước mới của Người với hết mọi người chúng ta.

         Khi bảo chúng ta rằng áo của Chúa Giê-su trở nên “trắng tinh như ánh sáng” và “dung nhan Người chói lọi như mặt trời”, thánh Mát-thêu cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su vượt trên mọi giới hạn con người chúng ta.  Ngài cho chúng ta thấy Chúa Giê-su thực sự là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

         Qua câu chuyện cảm động này, chúng ta có thể thấy Thiên Chúa có toàn quyền trên thụ tạo của Người.  Người biết những gì đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta và Người có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta, mặc dù chúng ta phải chịu đựng vác một số thánh giá trên con đường.

         Vậy hôm nay, bạn hãy ở lại trong biến cố Hiển Dung.  Bạn hãy vẽ ra trong trí bạn khung cảnh câu chuyện Tin Mừng.  Hãy nhìn Chúa Giê-su trong tất cả vinh quang của Người.  Hãy để cho tất cả những gì bạn thấy giúp bạn xác tín rằng Thiên Chúa có một kế hoạch yêu thương và tất cả chúng ta đều tham dự vào kế hoạch ấy.  Bạn hãy để Chúa dùng câu chuyện này mà khích lệ bạn và giúp bạn đặt hết tin tưởng vào Con Một Người.

 

         “Lạy Cha, con tin vào kế hoạch của Cha.  Xin Cha giúp con phó thác đời con trong tay Cha”.