Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10,12-14

Lễ thánh Jane Frances de Chantal, nữ tu

 

Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ  (Mát-thêu 18:3)

 

         Chúng ta thường nghe câu nói “cứ ngây thơ như con nít”!  Câu nói này khiến người ta hình dung ra những thiên thần đang chắp tay cầu nguyện, hoặc những em bé đang cùng nhau chơi đùa.  Nhưng thực ra trở nên như trẻ nhỏ là một trong những so sánh của Kinh Thánh cần phải hiểu thật sâu xa.  Là người lớn, làm sao chúng ta trở nên như trẻ nhỏ?  Chúng ta có việc làm phải chu toàn, gia đình để chăm sóc và những quyết định phải chọn lựa.  Chẳng phải Chúa Giê-su hơi ngây thơ ở đây hay sao?

         Nên như trẻ nhỏ không có nghĩa là mềm yếu hoặc không nhất quyết.  Chúa Giê-su không đòi chúng ta phải trở nên vô trách nhiệm hoặc bất lực.  Vậy Người muốn chúng ta làm gì?

         Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào chính Chúa Giê-su.  Người là một khuôn mẫu của việc trở nên như trẻ nhỏ.  Chúng ta nhận ra được điều này qua cách Người đối xử với Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se, cũng như với Cha trên trời của Người.  Vậy khi Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Chúa Con không thể tự ý mình làm điều gì, mà chỉ làm những gì Người thấy Chúa Cha làm (Gio-an 5:19).  Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa là Người hiếu thảo quá mức.  Người bảo chúng ta rằng một đứa trẻ tìm nơi cha mình sự hướng dẫn và sự dạy dỗ.  Người bảo chúng ta rằng ngay đến Đấng tạo dựng trời đất cũng tự hạ để vâng phục Cha của Người!

         Nhưng thái độ vâng phục này cũng đưa Chúa Giê-su tới hành động.  Bạn thử nghĩ xem, tình yêu của Chúa Giê-su đối với Cha Người đã thúc giục Người đuổi những con buôn đổi tiền bạc ra khỏi Đền Thờ!  Bạn cũng nghĩ về thái độ tin tưởng cậy dựa tựa như trẻ nhỏ của Người vào Chúa Cha đã giúp Người chống lại những cám dỗ của ma quỷ.  Người đã từ chối không để cho kiêu căng và tự mãn chiến thắng Người.

         Dù bạn có cảm thấy gánh nặng do mọi thứ trách nhiệm, bạn vẫn có thể mang một thái độ giống như trẻ nhỏ.  Bạn có thể sống như vậy bằng cách lấy việc cầu nguyện làm ưu tiên, bởi vì chính trong cầu nguyện, bạn sẽ được nghe Cha của bạn dạy dỗ và dẫn dắt bạn vượt qua những áp lực của cuộc sống.  Thay vì nhún vai và nói:  “Chúa ơi, con đã biết rồi!”, thì bạn cứ bước tới và lắng nghe Người.  Đầu tiên, việc ấy dường như là trò trẻ con, không cần thiết và còn thiếu trưởng thành nữa.  Nhưng trải qua thời gian, bạn sẽ thấy cũng giống y như người hiền lành, kẻ trở nên như trẻ nhỏ sẽ được thừa hưởng Nước Trời!

 

         “Lạy Cha, xin Cha bỏ đi lòng tự mãn của con, để con có thể tìm nơi Cha sự dẫn dắt.  Xin Cha dạy con biết sống như con của Cha”.