Thứ Hai tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 1:2-5,24-28c

Lễ thánh Clara, đồng trinh

 

Lúc tôi đang ở giữa những người lưu đày, bên bờ sông Cơ-va, thì trời mở ra.  (Ê-dê-ki-en 1:1)

 

         Có bao giờ bạn nghe người ta nói “Đừng nhốt Chúa vào trong một cái hộp” không?  Đó là vì chúng ta biết cái hộp làm sao vừa cho Chúa!  Nhưng bạn thử tưởng tượng xem tất cả cuộc đời bạn cùng với cuộc đời cha mẹ bạn, ý tưởng về một mối tương quan với Chúa đã được khai triển quanh một địa điểm cố định, không phải một cái hộp, nhưng là một căn phòng, tức là nơi cực thánh trong Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem.

         Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Ê-dê-ki-en và các đồng bào Ít-ra-en của ông đã bị phát lưu sang Ba-by-lon, đã rời xa Đền Thờ thân yêu của họ.  Nhưng khi ấy, từ trời xanh, sự hiện diện vinh hiển của Thiên Chúa đã hiện ra với Ê-dê-ki-en tại một nơi không ai ngờ.  Người đã hiện ra không phải trong nơi cực thánh của Đền Thờ, mà ở nơi phần đất của dân ngoại!

         Sử dụng những so sánh, chiêm bao và dụ ngôn, Ê-dê-ki-en đã chuyển tải lời của Đức Chúa đến với dân Do-thái nơi lưu đày, luôn nhấn mạnh đến uy quyền và chủ trị của Thiên Chúa.  Người là Thiên Chúa, nên Người có thể hiện ra và phán dạy bất cứ nơi đâu Người muốn.  Người không bị hạn chế trong một tòa nhà hay một quốc gia.  Mỗi khi ban xuống một sứ điệp phán xét hay an ủi, Thiên Chúa đều nhắc nhở dân Người rằng Người là Đấng cầm quyền sinh tử.

         Mấy trăm năm sau đó, Thiên Chúa lại khiến cho họ bất ngờ khi Đấng Mê-si-a đến như một người tôi tớ đã chết và sống lại để đền bù tội lỗi dân Người.

         Dù biết như vậy, nhưng vẫn khó mà không đặt Chúa vào trong những giới hạn.  Thí dụ:  “Nhưng đó là những gì xảy ra khi tôi mới lớn lên mà!” hoặc “Bà ấy không thể phụng sự Chúa được.  Cứ nhìn vào cuộc đời đầy xáo trộn của bà ta thì biết”.  Tuy nhiên bí quyết để nhận biết công việc của Chúa không phải do chú ý đến những giới hạn đâu, mà là nhờ khiêm tốn đi tìm vinh quang Người trong bất cứ hình thái nào.

         Hôm nay khi bạn bắt đầu ngày sống, hãy cố gắng nghĩ đến hai trường hợp Chúa có thể tỏ mình ra cách bất ngờ.  Có lẽ bạn cố gắng tìm gặp Người nơi người láng giềng im lặng luôn giữ kín mọi sự cho mình.  Hoặc bạn có thể tìm kiếm Người trong một tình huống khó khăn bạn đang phải trải qua.  Bạn hãy biết rằng khi bắt đầu dành một không gian cho Chúa như bạn đang làm, thì bạn sẽ nhìn lại một ngày sống và nhận ra những giới hạn cũng như mong đợi kia đã thay đổi cách bạn suy nghĩ về cảm nghiệm Thiên Chúa là Đấng nào.

 

         “Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa xâm nhập thế giới của con với sự hiện diện của Chúa”.