Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

 

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.  (Lu-ca 1:48)

 

         Tại Ý-đại-lợi và những cộng đồng người Ý tại Hoa-kỳ, người ta mừng lễ trọng hôm nay với những cuộc rước kiệu linh đình và bắn pháo bông nữa.  Tại Sao Paulo và những vùng khác thuộc châu Mỹ La-tinh, các ca-nô được trang hoàng đi lại trên sông qua các làng mạc để biểu lộ niềm vui.  Đúng vậy, nơi nơi người ta đều muốn đánh dấu lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời như là tột đỉnh của lời thưa xin vâng tràn đầy lòng tin mà Mẹ đã đáp lại lời thiên sứ mời Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa!

         Hôm nay khi mừng kính lòng trung tín của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta hãy suy nghĩ về những lời thưa xin vâng lớn cũng như nhỏ của chúng ta nói với Chúa.

         Vậy đâu là những lời thưa xin vâng lớn?  Chấp nhận lời gọi hãy đặt Chúa Giê-su vào trung tâm cuộc sống chúng ta, có lẽ đây là lời thưa xin vâng lớn nhất.  Có nhiều vấn đề khác muốn chiếm lấy chỗ ưu việt này, thí dụ như nghề nghiệp, của cải, hoặc thời giờ rảnh rỗi của chúng ta.  Nhưng Thiên Chúa xin chúng ta hãy đặt Chúa Giê-su vào nơi đó và hãy xây dựng đời ta chung quanh Người.  Khi bị cám dỗ đem Chúa Giê-su ra khỏi trung tâm đời ta, chúng ta hãy nhớ đến Mẹ Ma-ri-a đã tiếp tục thưa xin vâng, ngay cả khi ông Si-mê-ôn nói tiên tri rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn Mẹ (Lu-ca 2:35).  Quyết định vững tin của Mẹ đã nảy sinh những phúc lành lớn lao cho Mẹ và cho hết thảy chúng ta.

         Còn những lời thưa xin vâng nhỏ thì sao?  Phải, chúng tuy nhỏ nhưng quan trọng.  Bởi vì nói lời xin vâng với Chúa trong những giao tiếp hằng ngày sẽ giúp chúng ta trung thành khi có những thử thách lớn xảy tới.  Mẹ Ma-ri-a đã thưa xin vâng mỗi buổi sáng khi chăm sóc cho đứa con của Mẹ.  Mẹ thưa xin vâng mỗi lần Mẹ nói về phép lạ Chúa Giê-su đã làm và những nghịch cảnh quay cuồng chung quanh Người.  Mỗi ngày Mẹ chọn trung thành với sự dấn thân của mình, thì chúng ta cũng phải làm như vậy.  Chúng ta có thể tìm được sức mạnh trong những thử thách hằng ngày khi nhớ đến vinh quang trên trời mà chúng ta có thể được chung phần với Mẹ Ma-ri-a như thành quả của lòng trung thành.

         Vậy hôm nay bạn hãy thưa xin vâng với Chúa.  Vâng, con sẽ tha thứ khi có ai làm con bị thương tổn.  Vâng, con sẽ giữ gìn miệng lưỡi khi bị cám dỗ nói xấu người khác.  Vâng, con sẽ hối hận về cả những lỗi phạm nhỏ hôm nay.  Vâng, vâng và xin vâng!  Mỗi lời xin vâng này, cho dủ nhỏ bé thôi, vẫn có thể giúp bạn tiến bước.  Chẳng có gì là vô nghĩa trước mắt Chúa cả!

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết thưa với Chúa lời xin vâng trong mọi lúc”.