Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 28:1-10

Lễ thánh Gio-an Eudes, linh mục

 

Ta là thần!  (Ê-dê-ki-en 28:2)

 

         Có khi nào bạn sử dụng biểu đồ hình ngai vàng chưa?  Đơn giản thôi, cứ vẽ một hình tròn tượng trưng cho đời bạn với một cái ghế ở giữa vòng.  Đâu đó bên trong vòng tròn là chữ T (tôi), với một bản kê khai những điều bạn cho là quan trọng nhất, thí dụ gia đình, nghề nghiệp, bạn bè, thể thao, tiền bạc, giáo dục… Bên trong hoặc bên ngoài vòng tròn là hình một thánh giá.  Mục đích của thực hành này là để khám phá xem:  Ai hoặc điều gì đang ở trên ngai vàng đời tôi?  Nếu là Chúa Giê-su (thánh giá), thì tất cả những ưu tiên đời bạn đang ở đúng trật tự và việc bạn chết đi con người mình sẽ được trọng thưởng trong Nước Thiên Chúa (Mát-thêu 19:29).  Nếu bạn thấy chữ T hoặc bất cứ điều nào khác ngự trên ngai vàng là bạn đang đùa với lửa đấy, vì đó là một tạo vật đang lạm dụng chỗ đứng của Thiên Chúa.

         Đấy cũng là điều thủ lãnh của thành Tia đã làm.  Ông là một “mẫu người      tuyệt hảo, đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt vời” (Ê-dê-ki-en 28:12).  Ông ta cai trị một thành phố biệt lập nằm trên hòn đảo gần bờ biển Lebanon hiện nay.  Với hai hải cảng và một địa thế chiến lược nằm trên đường lưu thông tàu bè nối liền giữa Ai-cập và Hy-lạp, Tia đã trở nên trù phú như một trung tâm thương mại.  Nhưng thành công đã thay đổi đầu óc của vị thủ lãnh tài ba này.  Tin là mình có “tâm trí của thần linh”, ông ta kiêu căng phủ nhận những hồng ân Thiên Chúa và sử dụng chúng không đúng (Ê-dê-ki-en 28:6,15-18).  Thiên Chúa không vui.  Như Ê-dê-ki-en đã tiên báo những gì sẽ xảy ra, ông hoàng này và lãnh địa của ông đã rơi vào tay Babylon năm 573 trước công nguyên sau 13 năm bị vây hãm.

         Dù không ai trong chúng ta khi đọc bài đọc này dám cho rằng mình là “thần”, tư tưởng và hành động của chúng ta sẽ kể cho chúng ta một câu chuyện khác.  Trước hết, cho rằng mình ngang hàng với Thiên Chúa là tội căn bản của loài người (Sáng Thế 3:5).  Mỗi người chúng ta đều phạm tội ấy một cách riêng.

         Nếu chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su, thì chẳng có gì phải sợ hãi.  Người yêu thương chúng ta và có thể dạy chúng ta làm sao trở nên mạnh mẽ ở trong Người:  bằng cách dựa vào ân sủng hơn là vào cố gắng riêng, tuân theo những lệnh truyền của Người, tìm vinh danh Người thay vì vinh danh của chúng ta, và bắt chước gương phục vụ khiêm nhượng của Người.

         Tất cả những gì phải làm là chúng ta hãy đặt Người lên ngai vàng của đời ta.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin cho tất cả những gì thuộc về con đều nói lên cho trời đất biết rằng Chúa là Đức Chúa!”