Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-ẻn 43:1-7a

Lễ thánh Rôsa Lima, đồng trinh

 

Vinh quang Chúa tiến vào Đền Thờ.  (Ê-dê-ki-en 43:4)

 

         Ít-ra-en đang bị lưu đày, Giê-ru-sa-lem thì điêu tàn và vinh quang Chúa, tức sự hiện diện và che chở của Thiên Chúa, đã rời khỏi Đền Thờ.  Suốt ba mươi năm, dân chúng phải làm nô lệ cho người Babylon, bị tách biệt khỏi Thiên Chúa và mang nặng tội lỗi.

         Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nhìn thấy những điều này trong một thị kiến trước, khi ngài thấy vinh quang Thiên Chúa rời bỏ Đền Thờ qua cửa phía đông (Ê-dê-ki-en 10:1-9).  Nhưng Ê-dê-ki-en cũng thấy một điều khác:  “Vinh qung Thiên Chúa Ít-ra-en từ phía đông tiến vào…và tiến vào Đền Thờ” (43:2,4).  Giống như sự hiện diện của Thiên Chúa rời khỏi Đền Thờ thế nào, thì sự hiện diện ấy sẽ trở lại cùng với lời hứa tuyệt vời:  “Đây là nơi Ta đặt ngai của Ta… Ta sẽ ngự tại đây… cho đến muôn đời” (43:7).

         Lời hứa trong thị kiến của Ê-dê-ki-en không bị giới hạn trong cái ngai làm bằng chất liệu đặt trong đền thờ hữu hình trên một mảnh đất.  Dù cho những lời của Ê-dê-ki-en đem lại niềm hy vọng cho dân Ít-ra-en đang sống trong lưu đày cực khổ, thì những lời ấy cũng ám chỉ ngày Nước Thiên Chúa sẽ đến trên mặt đất này.  Lời hứa kéo dài qua không gian và thời gian để đến với chúng ta hôm nay.  Nhờ Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá và sống lại, nơi nghỉ ngơi của Thiên Chúa là ở với dân Người tại bất cứ nơi đâu và lúc nào!  Vinh quang của Người đang ở trong chúng ta, như một tập thể cũng như một cá nhân (2 Cô-rin-tô 6:16; 1 Cô-rin-tô 6:19).

         Trong Chúa Ki-tô và Thần Khí Người ngự trong chúng ta, Thiên Chúa đã trở lại đền thờ của Người.  Người không bỏ rơi dân Người mãi mãi, trái tim Người cũng không bao giờ xa họ.  Khi dân Ít-ra-en bắt đầu khao khát Chúa thì Người đã hồi đáp bằng sự hiện diện của Người.  Điều ấy cũng xảy ra cho chúng ta hôm nay.  Bạn là đền thờ của Chúa Thánh Thần.  Người sẽ không khi nào bỏ rơi bạn.  Dù cho bạn phạm tội tày đình và cảm thấy mình đã mất hồng ân sự hiện của Người, thì Người lại đang chờ để trở lại ngay khi bạn sám hối.  Người mòn mỏi mong đến trong tâm hồn mỗi người chúng ta với vinh quang của Người.  Rồi vinh quang ấy, tức chính sự sống của Người trong cuộc đời chúng ta, sẽ có sức mạnh xua đuổi đi ngẫu tượng, ngoại tình, và mọi sự ô uế khác.  Vậy thì bạn hãy xin Người tiến vào đi chứ!

 

         “Lạy Chúa, xin hãy đến trong cuộc sống con hôm nay!  Xin Chúa tha thứ cho con và dẹp bỏ đi khỏi con mọi sự không tôn vinh Chúa.  Xin cho con được đầy tràn và biến con thành nơi nghỉ ngơi của Chúa”.