Thứ Hai tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:16-22

 

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời.  Rồi hãy đến theo tôi.  (Mát-thêu 19:21)

 

         Tôi phải làm gì để được lên thiên đàng?  Đây là câu hỏi lâu đời hằng triệu người đã hỏi.  Người thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay đã có tất cả những gì anh muốn, nhưng anh vẫn cảm thấy trống rỗng.  Anh đã sống một cuộc đời rất đẹp với nhiều của cải và tỏ ra là một người rất đạo đức gương mẫu.  Tuy nhiên một điều gì đó đang khuấy động tâm hồn anh, nên anh quyết định hỏi Chúa Giê-su về điều ấy.

         Chúng ta hãy tưởng tượng ra khung cảnh người thanh niên đến gần Chúa Giê-su.  Người bảo anh:  “Anh không được giết người;  anh không được phạm tội ngoại tình”.  Anh trả lời:  “Tôi đã tuân giữ tất cả những điều ấy”.  Chúa Giê-su nói tiếp:  “Anh không được ăn cắp;  anh không được làm chứng gian”.  Anh trả lời:  “Tôi đã tuân theo những điều ấy”.  Chúa Giê-su nhấn mạnh:  “Thế còn điều răn ‘Hãy thảo kính cha mẹ’ và ‘Hãy yêu thương tha nhân’ nữa?”  “Vâng, tôi cũng đã tuân giữ hết.  Tôi còn thiếu sót điều nào không?”  “Hãy bán đi mọi sự, đem cho người nghèo và hãy theo tôi”.

         Giờ đây giả như người thanh niên không buồn rầu bỏ đi, nhưng anh ta thú nhận rằng mình không thể tự sức làm nổi điều ấy thì sao?  Chắc chắn Chúa Giê-su sẽ ôm lấy anh và vui mừng vì anh đã mở lòng cho Chúa.

         Có lẽ bạn sẽ thắc mắc đây là điều có thể chấp nhận làm để được ơn cứu độ.  Có thể bạn đang cố làm người tốt hơn, với những cấp độ thành công khác nhau, và không biết bạn có thực thi được hay không.

         Nhưng Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn và xin bạn chỉ làm một điều duy nhất thôi:  “Hãy theo tôi” (Mát-thêu 19:21).  Bất cứ điều gì có thể giữ bạn lại thì bạn cứ buông nó ra.  Người thanh niên giàu có đã quá ràng buộc với của cải.  Vậy có gì đã ràng buộc bạn?  Bạn cứ hết sức đem nó đặt dưới chân Chúa và xin Người giúp bạn buông nó ra.  Rồi bạn hãy bước theo Người.  Đừng ngoái cổ nhìn lại.  Cứ tiếp tục nhìn về trước mặt.  Rồi bạn bước bước kế tiếp.  Kế tiếp nữa.  Bước này sau bước kia.  Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy mình đang chạy theo Người, tự do và trong sáng.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là kho tàng vĩ đại nhất của con.  Con là sở hữu giá trị nhất của Chúa.  Xin giúp con để lại cuộc đời con trước mặt Chúa.  Xin ban cho con ân sủng để theo Chúa và đặt Chúa lên hàng đầu mỗi ngày”.