Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 37:1-14

Lễ Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ Vương

 

Hãy nghe lời Đức Chúa!  (Ê-dê-ki-en 37:4)

 

         Chỉ một ít lời cũng có thể hoàn thành một chuyện lớn.  Quả thật điều ấy chưa bao giờ là sự thực như khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ.  Thế giới chỉ là “đất trống rỗng, chưa có hình dạng” trước khi Thiên Chúa phán dạy nó hãy hiện hữu (Sáng Thế 1:1).  Cỏ cây hoa lá, đại dương và cả chính con người, tất cả hiện diện là vì Thiên Chúa đã phán:  “Hãy có…”

         Thực vậy, không có gì là khó tin rằng lời Chúa lại có thể sản xuất một cái gì từ hư không.  Tóm lại, Người “đã nghĩ” đến chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra rồi (Thánh Vịnh 139)!  Đây là một lý do tại sao thị kiến của Ê-dê-ki-en lại hấp dẫn như vậy.  Nó cho chúng ta thấy sức mạnh tạo dựng của Thiên Chúa lại thể hiện.  Lần này Ê-dê-ki-en là người giữ vai trò nói khi ngài công bố lời Chúa cho Ít-ra-en, rồi ngài thấy Lời ấy lập tức sinh hiệu quả khi những đống xương khô biến thành một đạo quân đông đảo.  Được thấy thị kiến này, Ê-dê-ki-en biết rằng lời Chúa có quyền năng.  Thiên Chúa sẽ thực hiện bất cứ điều gì Người phán dạy!

         Lời nói của loài người chúng      ta cũng có quyền lực.  Nó biểu lộ những gì ở trong tâm hồn chúng ta, và nó chuyển tải đến những người chung quanh bình an hoặc sự thiếu bình an của chúng ta.  Kinh Thánh bảo chúng ta rằng:  “Sống hay chết đều do cái lưỡi” (Châm Ngôn 18:21).  Lời nói của chúng ta có thể làm tổn thương hay có thể chữa lành.  Cho nên thật là quan trọng khi lời nói của chúng ta được Chúa Thánh Thần kích động!  Thế là chúng ta có thể đem đến cho một người nào đó hơn cả một sứ điệp tích cực nữa.  Chúng ta có thể đem họ đến gần Chúa hơn.

         Bạn hãy nghĩ đến những người gần gũi bạn nhất.  Bạn quá quen thuộc với họ đến nỗi có thể coi thường những điều bạn nói với họ.  Khi bạn vội vàng, bạn có thể nói với người phối ngẫu của bạn về ngày bận rộn trước mắt bạn, hoặc hỏi con cái xem chúng đã dọn dẹp sạch sẽ phòng của chúng hay không.  Nhưng có lẽ Chúa lại có một lời đặc biệt để bạn nói với họ hôm nay.  Bạn chỉ cần chuyển lại lời ấy thôi!  Lời ấy có thể không sâu thẳm hoặc đập tan trái đất này.  Nhưng có thể đó chỉ là lời giản dị để an ủi hoặc khích lệ.  Tuy nhiên dù lời ấy là gì, thì một khi đã được Thánh Thần thúc giục, lời ấy sẽ có thể thay đổi một cuộc đời.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con ý thức hơn về những lời con nói.  Ước gì con chỉ nói lời nào xác nhận sự sống và đem lại sự sống.  Xin cho con luôn nói sự thật trong yêu thương và trong sức mạnh của Thần Khí Chúa”.