Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-20

 

Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.  (Mát-thêu 16:18)

 

         Đã nhiều năm, Mẹ Têrêxa Calcutta từng là một đối tượng có tầm vóc quốc tế, một nhân vật nổi tiếng người ta mong được gặp mặt.  Tuy nhiên, không phải hễ ai đến với bà là sẽ làm theo lời bà mà phục vụ Chúa Giê-su hoặc tìm gặp Chúa nơi những người nghèo khổ nhất trong các người nghèo đâu.  Hiểu theo một ý nghĩa, Mẹ Têrêxa đã làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.  Đây là một người tự nguyện phục vụ người nghèo mà không muốn được hồi đáp gì cả.  Thật là cao thượng!

         Cũng thế, Chúa Giê-su đã trở thành một nhân vật nổi tiếng vừa vừa thôi trong thời Người.  Nhiều người biết về Chúa, nhưng chỉ ít người hiểu được Chúa là Đấng nào hoặc bản chất sứ mệnh của Người là gì.  Điều ấy thay đổi một chút khi ông Si-môn Phê-rô tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và Con Thiên Chúa.  Cho đến lúc này, Chúa Giê-su đã tỏ mình ra qua những phép lạ và các bài giảng.  Bây giờ là lúc phải chuyển sang một cấp độ kế tiếp, ít nhất đối với các môn đệ.  Đó là thời điểm Người bắt đầu cho họ thấy Người là Đấng Mê-si-a nào, và Người phải làm những điều khác hơn cả việc chữa lành và tha thứ.  Người đến để thiết lập một Giáo Hội, chứ không chỉ để tha thứ tội lỗi người ta, rồi các môn đệ phải trở thành rường cột của Giáo Hội ấy!

         Thiết lập Giáo Hội là điều quan trọng nhất Chúa Giê-su phải làm.  Sẽ ra sao nếu như Người ngưng lại việc cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi?  Chúng ta vẫn còn cần đến ân sủng tiếp tục để gần Người hơn và giúp thay đổi thế giới.  Và đó chính là công tác của Giáo Hội.  Khi được dạy dỗ bằng lời của Người và được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Người, chúng ta có thể tiếp tục tiến tới, trở nên dân thánh như Người mong muốn.

         Vậy bạn nhìn Chúa Giê-su thế nào?  Như một người Bạn Hữu và Đấng Cứu Độ của bạn?  Hay như Chúa của một cuộc tạo dựng mới?  Phải, Người đến để cứu bạn khỏi tội lỗi.  Nhưng Người cũng tới để ban cho bạn một chỗ ở mới là Giáo Hội!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã làm cho chúng con trở thành dân của Chúa là Giáo Hội.  Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nhau như Chúa đã làm cho chúng con”.