Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu bạc của ông dưới đất.  (Mát-thêu 25:25)

 

         Ít nhiều gì thì những sợ hãi của chúng ta cũng dựa trên những mong đợi giả tạo.  Điều ấy tuyệt nhiên đúng với trường hợp của người đày tớ bất trung này.  Bạn hãy xem những lời anh ta nói với ông chủ:  “Thưa ông, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”.  Cách nào đó, anh ta nghĩ rằng ông chủ là người khó tính, mong muốn anh phải làm sinh ra một số lãi khổng lồ do tài năng của anh.  Cho nên thay vì phải nắm lấy cơ hội thì anh lại chẳng chịu làm gì cả.

         Thật bất hạnh, người tôi tớ này đã sai.  Nếu ông chủ của anh quả là người như vậy, thì ông đã chẳng vừa lòng với số lợi tức hai người bạn anh đã đem về cho ông.  Trái lại, ông còn bảo họ:  “Vì các anh đã trung thành trong việc nhỏ, tôi sẽ trao cho các anh những trách nhiệm lớn”.  Ông đâu cần có thêm lợi tức họ đem về, mà chỉ muốn biết họ có biết sử dụng cho đúng của cải của ông thôi.  Ông muốn biết ông có thể tin tưởng họ được hay không, vì ông có nhiều kế hoạch lớn hơn dành cho họ.

         Đó là cách thức trong mối tương quan chúng ta với Chúa.  Trong khi Người mong chúng ta sinh hoa trái, Người không căn cứ vào con số.  Người chỉ muốn chúng ta hiểu nguyên lý căn bản của việc đầu tư thiêng liêng, là chỉ khi chúng ta cho đi những gì Người ban cho chúng ta, khi ấy chúng ta mới trở nên giống như Người.  Chỉ khi ấy Người mới ban thêm ân huệ cho chúng ta.

         Người đày tớ bất trung sợ rằng mình chẳng có thể làm vừa lòng ông chủ nên anh ta đã không muốn cố gắng.  Chúng ta cũng làm điều giống như thế, mỗi khi chúng ta chờ đợi Chúa sai mình làm một công tác quan trọng nên không màng tới những việc nhỏ Người ban cho chúng ta hằng ngày, hoặc khi chúng ta dẹp qua một bên sự thúc giục của Người vì chúng ta nghĩ mình không có khả năng.  Thực tế là Chúa đã vui lòng với chúng ta rồi!  Nếu chúng ta đừng nhìn vào mình, nhưng bắt đầu thi hành thánh ý Người, thì Người sẽ nhân những nỗ lực của chúng ta lên, để chúng ta gặt hái được kết quả phong phú.  Nhưng Người không thể sử dụng những tài năng của chúng ta nếu những tài năng ấy bị chôn sâu dưới cái lỗ có ghi chữ “Khi nào tôi Sẵn sàng”.

 

         “Lạy Chúa, xin mở mắt con để nhận ra những tài năng Chúa ban cho con và những cơ hội để con sử dụng chúng.  Xin Chúa cho con thấy mình có thể là một bình sành chứa đựng ân sủng và bình an của Chúa!”