Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:13,15-22

Lễ thánh vua Lu-y và thánh Giu-se Calasanz, linh mục

 

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả!  (Mát-thêu 23:13)

 

         A, quân Pha-ri-sêu!  Tất cả chúng ta đều quen thuộc với nhiều lần họ công khai chống lại Chúa Giê-su.  Thật dễ để cho bài đọc Tin Mừng đem lại cho chúng ta một cái nhìn tiêu cực về họ.  Nhưng họ thực sự là ai?

Những người Pha-ri-sêu có mặt ngay sau cuộc nổi dậy của anh em nhà Ma-ca-bê khoảng năm 175 trước công nguyên, khi những người Do-thái sống dưới áp lực phải từ bỏ đức tin và thực hành những lối thờ phượng của người Hy-lạp.  Pha-ri-sêu là những người giáo dân, nhiều người trong họ đã yêu mến Thiên Chúa và cố gắng giúp đồng bào của họ tuân giữ Lề Luật Mô-sê.  Thực vậy, từ “Pha-ri-sêu” bởi từ Do-thái có nghĩa là “tách biệt”, nhấn mạnh đến ước muốn sống trong sạch của họ.

         Khoảng đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, Pha-ri-sêu là nhóm người học hỏi Kinh Thánh và dạy anh chị em Do-thái của họ biết tuân thủ lề luật Thiên Chúa.  Sau khi Đền Thờ bị phá hủy năm 70 sau công nguyên, nhóm Pha-ri-sêu còn lại sống như một nhóm người Do-thái ưu việt và được coi như những người cổ võ cho Do-thái giáo hiện đại.

         Điều này xem ra chẳng có gì là xấu phải không?  Vậy đâu là vấn đề của người Pha-ri-sêu?  Một số trong nhóm họ chứ không phải tất cả, đã thấy khó có thể chấp nhận tư tưởng cho rằng Chúa Giê-su có thể là Đấng Mê-si-a.  Người không đúng với mẫu người họ mong đợi, vì Người không tuân giữ luật thanh tẩy.  Nhiều người trong họ coi Chúa Giê-su như một kẻ cách mạng với những giáo lý mới đe dọa chân tính của dân tộc họ là dòng giống được tuyển chọn.  Lòng nhiệt thành của họ đối với Lề Luật đã khiến họ không mở lòng đón nhận điều mới mẻ Thiên Chúa đang làm qua Chúa Giê-su.

         Chúng ta có thể rơi vào cạm bẫy của cùng những thách đố đã nắm giữ người Pha-ri-sêu.  Chúng ta có thể tránh né một điều làm chúng ta không được thoải mái để nhìn vào Chúa và xét lại đức tin chúng ta.  Chúng ta có thể bám chặt lấy những truyền thống đến nỗi không muốn mở lòng cho Chúa thực hiện một điều gì mới mẻ.

         Vậy lần tới khi bạn có đọc về người Pha-ri-sêu trong sách Tin Mừng, đừng vội lên án họ ngay.  Bạn hãy nhớ đến lòng đạo đức và yêu mến Luật Chúa của họ.  Bạn hãy nhớ đến những nỗ lực can trường của họ muốn bảo tồn Do-thái giáo trong một văn hóa thù nghịch.  Nhưng bạn cũng nên nhớ phải giữ tâm hồn bạn rộng mở để đón nhận sự mới mẻ vĩnh cửu trong kế hoạch của Chúa!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương những người Pha-ri-sêu như mọi người khác, kể cả con nữa!  Xin Chúa giúp con dẹp bỏ tất cả những gì khiến con không mở lòng cho Chúa!”