Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 1:1-9

Lễ thánh Augustinô, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

 

Anh em không thiếu một ân huệ nào.  (1 Cô-rin-tô 1:7)

 

         Các khoa học gia bảo chúng ta rằng DNA là kế hoạch chủ yếu đằng sau mọi sinh vật, kể luôn con người chúng ta nữa.  Phân tử cực nhỏ này chứa đựng mọi dữ kiện xác định một người với giới tính, mầu mắt, chiều cao, dễ bị mắc những chứng bệnh nào, và theo một số nhà khảo cứu, cả những thành phần tạo nên cá tính của một người nữa.  Qua nhiều cách, DNA là điều làm cho chúng ta thành chính chúng ta.  Nhưng tất cả những thứ đó sẵn sàng để làm thành chúng ta.  Chúng ta không kiểm soát được DNA, nhưng trong kế hoạch tuyệt hảo của Chúa, nó đến và đúng lúc.

         Bạn có biết là mình cũng có một thứ DNA thiêng liêng không?  Kinh Thánh bảo chúng ta rằng “Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho chúng ta… trước cả khi tạo thành vũ trụ” (Ê-phê-xô 1:3,4).  Chính bạn đó!  Bạn có được mọi ân sủng bạn cần.  Mọi ân sủng đang ở trong bạn, sẵn sàng hoạt động vào đúng lúc.  Ơn giúp bạn từ chối trước cám dỗ?  Sẵn sàng.  Ơn biết chia sẻ đức tin?  Cũng sẵn sàng!  Thế còn ơn biết yêu thương một người làm cho bạn bực mình?  Vẫn luôn sẵn sàng!

         Lại nữa, bạn có Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn bạn, vun trồng tâm hồn bạn để mọi ân huệ thiêng liêng có thể phát sinh những hiệu quả tốt đẹp nhất có thể.

         Vậy tại sao chúng ta không luôn nhận ra ân sủng này đang hoạt động trong chúng ta?  Có thể vì chúng ta quá bận rộn.  Có thể vì chúng ta không quen tìm kiếm ân sủng này.  Nhưng một lý do chính có thể là chúng ta quen chú ý đến những lỗi lầm và yếu đuối của mình hơn là chú ý đến ân sủng đang ở trong tâm hồn chúng ta.  Tuy nhiên, dù cho chúng ta không thấy được tiềm năng lớn lao của mình thì Chúa vẫn thấy hết!  Giống như các kiến trúc sư giỏi, Người biết chính xác đã xây dựng chúng ta thế nào, nên Người mong nhìn thấy chúng ta sử dụng những dụng cụ Người ban cho chúng ta.

         Hôm nay, bạn hãy quyết tâm lập đi lập lại điều này:  “Tôi được Chúa yêu thương.  Người có một kế hoạch hoàn hảo cho đời tôi.  Người đã trang bị cho tôi, để tôi có thể đối phó với bất cứ thử thách nào.  Tôi được dựng nên thật tuyệt vời!”  Bạn đừng bao giờ quên rằng Chúa thấy những khả năng của bạn.  Đừng bao giờ quên rằng Con Một của Người đã hy sinh mạng sống để bạn có thể trở nên chính con người mà Chúa đã tạo dựng!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì mọi ơn phúc Cha đã ban cho con.  Xin Cha dạy con biết đón nhận những ân huệ và sử dụng chúng để làm vinh danh Cha”.