Thứ Sáu tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 1:17-25

Lễ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người.  (1 Cô-rin-tô 1:25)

 

         Lạy Cha trên trời, chúng con đến với Cha hôm nay và xin Cha ban cho chúng con những vị tiền hô như thánh Gio-an Tẩy Giả.  Xin Cha sai những người nam nữ đi trước Chúa để dọn đường cho Người.  Xin Cha cho những vị truyền giáo lòng nhiệt thành xây dựng nền móng mới cho Tin Mừng.  Xin Cha soi sáng cho nhiều người tìm kiếm Cha trong thinh lặng sa mạc, để giới thiệu Nước Cha qua ăn chay và cầu nguyện.

         Lạy Cha, chúng con xin Cha sai những Gio-an Tẩy giả mới đến với trần gian này, tức những người rao giảng Tin Mừng đầy sức mạnh của Thần Khí ngay từ những năm còn thơ ấu.  Qua họ, xin Cha làm cho thương xá, xa lộ, học đường, tư gia và những cơ sở làm việc, phải ngập lụt do Tin Mừng của lời Cha hứa.  Xin Cha sai họ vào mọi quốc gia, để biến đổi văn hóa sự chết thành vườn địa đàng sự sống.  Xin Cha thắp lên trong họ ngọn lửa tình yêu Cha dành cho họ, để đến lượt họ làm sáng lên ngọn lửa ấy ở bất cứ nơi nào họ tới.

         Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa cho trỗi dậy những vị ngôn sứ như Gio-an Tẩy Giả, để họ can đảm loan truyền lời Chúa.  Xin Chúa cho các tín hữu được tràn đầy ơn nói tiên tri và sai họ vào Giáo Hội để canh tân, hồi sinh, thanh tẩy và nâng cao mọi tâm hồn lên với Chúa.  Xin Chúa ban cho các ngôn sứ mới này những thanh gươm của Thần Khí Chúa, để cắt ngang bóng tối và hỗn độn của trần gian, để lộ ra ánh sáng và chân lý của Chúa.  Xin cho lời Chúa phát sinh như lời công bố mạnh mẽ đến với mọi quốc gia, đưa nhân loại trở về với Chúa là Thái Tử Bình An.

         Lạy Cha nhân từ, xin Cha ban cho chúng con những Gio-an Tẩy Giả mới, những người muốn được chết tử đạo cho lời Chúa.  Xin Cha sai họ vảo những miền đất tội lỗi thống trị.  Xin Cha làm cho họ được mạnh mẽ để đạp nát đầu kẻ thù và đem đến sự sống mới, cho dù phải đổ máu đào ra.

         Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận rằng đứng dậy không phải chỉ là việc của những người khác.  Nhưng ước gì hết mọi người dân Chúa đều phải muốn hy sinh mạng sống để nền văn minh của tình yêu được lớn mạnh.  Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con ơn biết để mình lu mờ đi cho Chúa Giê-su nổi bật lên.

 

         “Lạy Chúa, xin làm cho con nên thánh thiện như thánh Gio-an Tẩy Giả.  Xin Chúa dạy con tìm kiếm Chúa trước hết, từ chối mọi giàu sang của trần gian này để có được kho tàng của Chúa trên trời.  Xin Chúa làm cho gia đình con nên thánh trong lời nói cũng như việc làm, một giáo hội tại gia mang sứ mệnh phục vụ công cuộc truyền giáo của Chúa Giê-su.  Lạy Chúa, ước gì mọi người nam nữ lớn bé khắp nơi đến yêu mến Chúa và hành động để dẫn người ta vào Nước Chúa!”