Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Suy niệm 2 Thê-xa-lô-ni-ca 3:6-10,16-18

Lễ thánh Mô-ni-ca

 

Để nêu gương cho anh em bắt chước.  (2 Thê-xa-lô-ni-ca 3:9)

 

         Chúng ta thường nghe các nhân vật nổi tiếng và các lực sĩ được nói đến như là gương mẫu.  Khi họ biểu hiện một đức tính tốt, họ được ca tụng là gương mẫu, còn khi họ làm việc gì xấu thì liền bị gọi là làm gương xấu.  Nhưng liệu chúng ta có coi những người của công chúng ở xa chúng ta giống như những gương mẫu hay không?

         Trong bài đọc I hôm nay, thánh Phao-lô nói về việc ngài là gương mẫu khi sống giữa anh chị em tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.  Ngài giải thích tại sao ngài đã làm một số việc không phải vì ngài có bổn phận phải làm, nhưng mục đích muốn làm gương cho họ.  Giờ đây trong bức thư này, ngài cho thấy việc làm của ngài và kêu gọi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca hãy theo gương ngài.

         Đôi khi chúng ta cứ cho việc làm gương là việc của người khác.  Không hẳn là những minh tinh màn ảnh hoặc các lực sĩ mới là gương mẫu, mà chắc chắn phải là thầy cô, linh mục hoặc những người lãnh đạo cộng đoàn.  Tuy nhiên thực ra tất cả chúng ta đều có những người nhìn vào chúng ta như là gương mẫu.  Nếu bạn chọn nhận lấy vai trò gương mẫu giống như thánh Phao-lô, thì Chúa sẽ sử dụng bạn qua những cách thức mạnh mẽ.

         Nghĩ đến việc phải dẫn dắt người khác làm chúng ta cảm thấy sợ sệt.  Vậy bạn phải bắt đầu từ đâu?  Thánh Phao-lô cho chúng ta một vài ý tưởng.  Trước hết ngài biết rằng ngài không thể làm gương từ nơi xa.  Nên ngài nỗ lực sống mối tương quan với dân chúng để họ có thể “nhìn tận mắt” sứ điệp của ngài giống như lắng nghe nó vậy.  Ngài cho thấy   ngài muốn dạy dỗ bằng hành động cũng như bằng lời nói, mặc dù đôi khi không thuận tiện.  Ngài cũng chắc chắn là lúc nào ngài đều sẵn sàng để người ta có thể đến với ngài thay vì ngài muốn yên thân với đời sống riêng tư và đóng kín.

         Bất kể chúng ta lớn tuổi hay còn trẻ, tất cả đều cần có gương sáng để noi theo.  Chính chúng ta cũng có thể trở nên gương mẫu nữa.  Khi bạn cùng người phối ngẫu đi ra ngoài, cử chỉ và lời nói của bạn có tiềm năng cho những người chung quanh thấy tình yêu và sự hiệp nhất của các bạn.  Khi nói năng với con cái, ngay cả trong những vấn đề tầm thường thôi, bạn vẫn có thể cho chúng thấy được Thiên Chúa Cha.  Thực vậy, cuộc đời bạn luôn là một biểu lộ.  Chẳng phải là điều tốt khi Chúa Ki-tô sống trong bạn để giúp bạn chiếu tỏa lối sống của Người hay sao?

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những gương mẫu.  Xin Cha giúp con sống làm gương cho người khác”.