Chúa Nhật tuần 22 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:21-27

 

Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy!  (Mát-thêu 16:23)

 

         Thật là thích thú!  Mới lúc vừa xong, Chúa Giê-su bảo Phê-rô rằng những lời ông nói “Thầy là Đấng Mê-si-a” là do chính Thiên Chúa mặc khải cho ông (Mát-thêu 16:17).  Rồi lập tức sau đó, vì Phê-rô cố gắng can ngăn Chúa Giê-su đừng chấp nhận thập giá, nên Người mắng ông, còn gọi ông là Xa-tan nữa.  Vậy xảy ra điều gì thế?

         Trong cả hai trường hợp, chính tâm trí của Phê-rô đã đưa đến những kết cục như vậy.  Vì tiếng của Phê-rô đã nói lên lời và cũng chính ý tốt của Phê-rô đã thúc giục ông.  Tuy nhiên điều mặc khải cho Phê-rô thì đến từ Thiên Chúa, còn ý tốt của Phê-rô đến từ ma quỷ.

         Ngay cả với ý tốt lành nhất, chúng ta vẫn có thể nói và làm những điều giúp cho ma quỷ thay vì cho Chúa.  Vì thế điều quan trọng là phải cố gắng phát huy khả năng phân định thần loại.

         Rồi ngay cả sau khi bị Chúa nặng lời khiển trách, ông Phê-rô vẫn tiếp tục nhận ra mình chịu ảnh hưởng của ma quỷ.  Trong bữa Tiệc Ly, ông cùng với các môn đệ khác tranh luận xem ai trong họ là người cao trọng hơn hết (Lu-ca 22:24).  Sau đó vào ban tối, ông thưa với Chúa Giê-su là ông sẽ không khi nào chối Chúa, vậy mà ông đã chối (22:31-34, 54-62).  Ông còn ráng ngăn cản Chúa đừng rửa chân ông (Gio-an 13:5-8).  Bạn nghĩ là từ đó trở đi ông Phê-rô đã thuộc bài rồi chứ!

         Nhưng câu chuyện Phê-rô chưa hết đâu.  Ông đã trưởng thành trong khả năng phân định ý Chúa.  Vào ngày lễ Hiện Xuống, bài giảng của ông đã làm cho ba ngàn người trở lại (Công Vụ Tông Đồ 2:37-41).  Ông muốn đến với gia đình Cô-nê-li-ô, mặc dù họ là dân ngoại, mở rộng tầm mắt của mọi người để nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa (10:25-48).

         Cũng như ông Phê-rô, chúng ta đều có thể chịu ảnh hưởng của ma quỷ và làm những điều trái với kế hoạch của Thiên Chúa.  Đó là cách hành động của chúng ta như những người bản chất yếu đuối.  Tuy nhiên chưa phải là hết chuyện.  Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta biết phải làm sao nhận ra được những âm mưu của ma quỷ.  Nếu bạn cầu nguyện để xin Chúa ban ơn và nếu bạn dành thì giờ mỗi ngày để suy nghĩ về hành động và tư tưởng của mình, thì khả năng phân biệt điều tốt điều xấu sẽ được phát triển.  Bạn sẽ suy nghĩ và hành động giống như Chúa Giê-su hơn.

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con được đầy tràn ơn Chúa.  Xin Chúa dạy con biết chọn lựa thánh ý Chúa nhiều hơn nữa”.