Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:10b-16

 

Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí.  (1 Cô-rin-tô 2:13)

 

         Bạn có bao giờ làm việc về vấn đề giao tiếp công cộng chưa?  Có lẽ bạn đã làm, mặc dù khi ấy bạn không ý thức.  Nếu bạn đã từng giới thiệu một người bạn khi họ không có mặt ở quanh đó, hoặc bạn khen một tiệm ăn bạn rất thích, đó cũng là một hình thức quảng bá!  Công việc này chỉ là lối nói chuyện có đường lối.  Mục đích của công việc này là để giúp người khác nhận ra giá trị của một người hoặc một điều gì còn hơn cả những gì họ hy vọng, nhờ đó họ sẽ phát huy mối tương quan riêng với người đó hay tổ chức đó. 

         Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phao-lô quả quyết rằng tất cả chúng ta đều được gọi để giao tiếp với người khác.  Việc giao tiếp ấy là để đưa họ vào một cuộc đối thoại giúp họ nhận biết Chúa và đón nhận Chúa đến trong đời sống họ.  Trong đời bạn, bạn sẽ giao tiếp với không biết bao nhiêu người, có người bạn biết rất rõ, có người bạn mới chỉ gặp như qua đường.  Trong số này, có những người biết chân lý về Chúa và tình yêu Người dành cho thế giới, nhưng có những người lại mang những ý niệm sai lầm.  Những người này cảm thấy xa Thiên Chúa, còn những người kia chối bỏ sự hiện hữu của Người.  Cho nên bạn cần phải học chọn lựa những lời nói cử chỉ nào thích hợp với mỗi người.  Giống như một người quảng cáo giỏi, bạn phải biết tùy cơ ứng biến và sáng tạo.

         Nếu như đây là công việc dành cho bạn là người còn ít kinh nghiệm giao tế, thì bạn đừng lo.  Thánh Phao-lô khích lệ chúng ta đừng chỉ dựa vào khả năng loài người chúng ta, vì những khả năng ấy chưa đủ.  Ngay đến những người rao giảng Tin Mừng kinh nghiệm nhất cũng không thể nhờ sức riêng mà lôi kéo một người về với Chúa được đâu.  Bạn cần phải cộng tác với Chúa Thánh Thần.  Hãy để Người lái câu chuyện của bạn theo đúng hướng.  Hãy để Người ban cho bạn những đề nghị phải làm sao để bạn liên kết với từng người bạn tiếp xúc.

         Cứ thử thực tập mở ra một tai để nghe người mà bạn tiếp xúc, còn tai kia lắng nghe Chúa Thánh Thần.  Người này hiện giờ đang cần điều gì?  Họ nghĩ gì về Thiên Chúa?  Làm sao tôi cho họ thấy Thiên Chúa yêu thương họ?  Chúa Thánh Thần rất thích trả lời những câu hỏi này của bạn!

         Vậy bạn hãy hành động theo những khả năng giao tế của bạn.  Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên thấy Chúa Thánh Thần thường đề nghị một ý nghĩ hay một tư tưởng làm thay đổi lớn cuộc sống của một người!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người phán dạy qua con, để người ta có thể đến nhận biết Chúa nhiều hơn”.