Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:1-5

 

Con Người làm chủ ngày sa-bát.  (Lu-ca 6:1-5)

 

         Bạn có biết ngày sa-bát là ý tưởng của Thiên Chúa không?  Ngày đó bắt đầu khi Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê “Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh” (Xuất Hành 20:8).  Í-ra-en phải ngưng mọi công việc và nghỉ ngơi vào ngày sa-bát, giống như Thiên Chúa nghỉ ngơi sau sáu ngày tạo dựng.  Thật bất hạnh, thay vì có thời gian nghỉ ngơi, thì đối với một số người, việc tuân giữ ngày sa-bát đã biến thành một mớ luật lệ về những gì họ được làm hoặc không được làm.  Ý muốn của Chúa là cho người ta được nghỉ ngơi lại trở thành thứ yếu đứng sau những tuân thủ khắt khe.

         Nhưng Chúa Giê-su đã hiểu ngày sa-bát phải như thế nào.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người bảo một số Pha-ri-sêu:  “Con Người làm chủ ngày sa-bát”. (Lu-ca 6:5).  Ở nơi khác, Người bảo họ:  “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát” (Mác-cô 2:27).  Chúa muốn chúc lành cho chúng ta vào ngày sa-bát và giúp chúng ta đến gần Người hơn, chứ không nhốt chúng ta trong một cái hộp luật lệ.

         Như sách Giáo Lý minh định:  “Đầy cảm thông, Đức Ki-tô tuyên bố ngày sa-bát là để làm việc tốt thay vì làm tổn thương, để cứu vớt sự sống thay vì giết hại.  Ngày sa-bát là ngày của Chúa đầy lòng thương xót và là ngày để tôn vinh Chúa” (Giáo Lý Giáo Hội Công giáo, 2173).

         Vậy bạn nghĩ thế nào về ngày Chúa Nhật?  Không kể tới việc “phải” đi dự Thánh lễ, bạn có nhận thấy đó là cơ hội vàng để thờ phượng Chúa và để Người ban xuống mọi ơn lành cho bạn không?  Đó chính là tất cả ý nghĩa ngày sa-bát, đặc biệt là việc cử hành Thánh Thể.  Quả thực trong Thánh lễ, bạn có thể tìm thấy ân sủng và khôn ngoan bạn cần có, để ứng phó với những âu lo và thử thách đè nặng tâm hồn bạn suốt cả tuần lễ.  Nhưng cũng thực là bạn có thể cảm nghiệm được sự ngọt ngào và bồi dưỡng khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa trước sự hiện diện của anh chị em trong Chúa Ki-tô.

         Vậy bạn hãy mong đợi ngày mai nhé!  Trong Thánh lễ Chúa Nhật, bạn hãy tin rằng mình kết hiệp làm một với Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Bạn hãy nói với mình rằng bạn là người con yêu dấu của Chúa.  Rồi khi lên rước lễ, bạn hãy xin Chúa Giê-su tỏ mình ra cho bạn theo cách nào bạn cần đến Người nhất.  Hãy để Người chúc lành và bổ sức cho bạn trong suốt tuần tới này!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con mong chờ thờ phượng Chúa và lãnh nhận của ăn bồi bổ Chúa muốn ban cho con ngày mai.  Con cảm tạ Chúa đã ban ngày sa-bát để con được nghỉ ngơi!”