Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.  (Lu-ca 5:4)

 

         Mỗi khi nhìn thấy một chiếc tàu trên mặt hồ, bạn nhận thấy là ít khi nó nằm yên một chỗ.  Thường thì nó ào ào chạy trên mặt nước với tốc độ cao hoặc chạy uốn éo để người trượt nước có được một cuộc chơi thật vui.

         Khi bạn điều khiển một chiếc tàu như vậy, mục tiêu của bạn thường phải bao quát một không gian rộng.  Nhưng khi bạn lãnh nhận điều Thiên Chúa soi sáng cho bạn thì mục tiêu hoàn toàn trái lại.  Chúa Giê-su không muốn bạn lướt trên mặt nước mau lẹ;  nhưng Người muốn bạn thả neo.  Không cần phải vội vàng để sang bên kia bờ hồ.  Cứ ngồi yên lặng, sẵn sàng nhận lấy bất cứ điều gì Người muốn ban cho bạn.

         Khi Chúa Giê-su bảo Phê-rô thả lưới chỗ nước sâu, ông đã phải làm một quyết định.  Liệu ông có nên bỏ cuộc màà về nhà không?  Hay ông lại ra khơi và chờ đợi thêm?  Vì ông đã làm theo lời Chúa Giê-su, nên ông đã bắt được mẻ cá đầy.  Nhưng ông còn nhận được một ơn phúc lớn lao hơn thế nữa, đó là nhận biết Chúa Giê-su không phải là một người tầm thường.  Ông đã nhận biết một người thánh thiện có lời nói đầy sức mạnh.  Ông đã nhận ra một người đáng cho ông đi theo, một người có thể làm cho ông sinh hoa kết trái thiêng liêng, chứ không phải chỉ mẻ cá vật chất.  Phê-rô đã thả lưới vào chỗ nước sâu của tình yêu Thiên Chúa và ông đã được ân thưởng ngoài sức tưởng tượng.

         Bạn có thể thả lưới chỗ nước sâu như thế nào?  Có nhiều lần Chúa Giê-su sẽ xin bạn ở lại với Người lâu hơn một chút, để Người có thể cho bạn nếm thử tình yêu, sức mạnh hoặc chân lý của Người.  Có thể Người sẽ xin bạn hãy đọc lại lần thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư một đoạn Kinh Thánh của Thánh lễ Chúa Nhật.  Thay vì vội vã, bạn cứ dừng lại và suy nghĩ.  Bạn có thể sử dụng chỉ một câu Kinh Thánh cho cả một tuần lễ!  Cũng không sao.  Bạn cứ bắt chước ông Phê-rô, ngồi yên lặng trong thuyền và chờ đợi một phép lạ.

         Bạn hãy thả lưới sâu hơn, vì Đấng Cứu Độ của bạn có một mẻ cá lạ dành cho bạn.  Cứ lướt qua mọi trở ngại mà thả lưới.  Biết Chúa Giê-su, lắng nghe tiếng Người, lãnh nhận sự sống của Người, đó là những phúc lành đang chờ mọi người thả lưới chỗ nước sâu!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mời gọi con ở lại trong sự hiện diện của Chúa.  Xin giúp con thả lưới chỗ nước sâu, để con không đánh mất một ân huệ nào Chúa dành cho con”.