Thứ Sáu tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 4:1-5      

 

Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì.  (1 Cô-rin-tô 4:3)

 

         Một câu nói nổi tiếng của Hội cai nghiện rượu là:  “Điều người khác nghĩ về tôi chẳng can gì đến tôi cả”.  Đó là một nhắc nhở tốt dành cho hết thảy chúng ta, những người đừng để cho dư luận quần chúng ảnh hưởng trên chúng ta.  Khi họ nói điều tiêu cực về chúng ta, thì thực ra họ nói về chính họ hơn là về chúng ta.  Ngược lại, những gì chúng ta nói về người khác sẽ phản hồi lại chính chúng ta.  Trong cuộc phân tích cuối cùng, người duy nhất cuối cùng chúng ta phải làm đẹp lòng, đó là Thiên Chúa.  Thế giới này sẽ bình yên biết bao nếu ai ai cũng áp dụng triết lý trên.

         Thánh Phao-lô đã nói một điều tương tự với tín hữu Cô-rin-tô.  Họ tranh cãi về giáo lý, ủng hộ tông đồ này hơn tông đồ kia, và kết cục là chia rẽ.  Nhưng thánh Phao-lô không muốn họ theo óc bè phái cá nhân.  Ngài chỉ là một sứ giả đã được kêu gọi để chia sẻ Tin Mừng.  Họ thực sự không thể xét xử ngài hoặc bất cứ một tông đồ nào, hay cho vị này quan trọng hơn vị khác.  Nếu như thánh Phao-lô sống trong thời đại chúng ta, chắc ngài sẽ nói:  “Không phải về tôi, nhưng là về Chúa Giê-su”.  Các ý kiến dư luận không quan trọng.  Tất cả chúng ta đều có những điều thích và những điều không thích.  Chúng ta có thể bất đồng sâu xa với đồng nghiệp, nhân vật chính trị hoặc ngay cả một người trong gia đình.  Có thể chúng ta không ưa đường lối mục vụ hiện thời.  Cũng có thể chúng ta thích cha này giảng hơn cha kia.  Tất cả những điều này không có gì là sai cả, bao lâu những ý kiến của chúng ta không tạo ra những bức tường ngăn cách chúng ta với những người bất đồng.  Chúng ta nên nhớ rằng đức ái là điều quan trọng nhất, vì đó là nhân đức gần với trái tim Thiên Chúa nhất.

         Nếu bạn sắp bị chi phối do những gì một người làm hoặc nói, bạn hãy dành một phút để chú tâm đến Chúa Giê-su.  Hãy nhớ rằng Người đã chết không chỉ cho riêng bạn, nhưng cho cả mọi người bất đồng với bạn.  Người yêu thương mỗi người chúng ta với một tình yêu trọn vẹn và vô điều kiện.  Bạn hãy xin cho tình yêu ấy thấm nhập tâm hồn bạn thật sâu xa.  Bạn hãy để cho ân sủng Người giúp bạn nhìn mọi người chung quanh, cả những người bất đồng, như con cái Người và như anh chị em của bạn.  Tình yêu của Chúa Giê-su đã kéo sập “bức tường thù nghịch chia cách” (Ê-phê-xô 2:14).  Trong Chúa Ki-tô, chúng ta thực sự là một!

 

         “Lạy Chúa, có nhiều người con bất đồng với họ.  Xin Chúa giúp con vượt trên những khác biệt để tìm được sự hài hòa trong sức mạnh của tình yêu Chúa”.