Thứ Tư tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 3:1-9

Lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng và tiến sĩ Hội Thánh

 

Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.  (1 Cô-rin-tô 3:7)

 

         Việc lớn lên giống như thế nào?  Phải, lớn lên còn tùy thuộc vấn đề bạn đang nói đến, thí dụ quỹ tiết kiệm, bành trướng đô thị, cỏ dại trong vườn, hoặc con cháu… Còn nói về việc lớn lên trong đời sống thiêng liêng thì lại càng khó khăn hơn nữa!

         Phải, hạt giống đức tin đã được ươm trồng trong bạn lúc lãnh nhận bí tích Rửa tội được chăm sóc suốt cuộc sống:  nhờ gia đình, bạn bè, các linh mục, tu sĩ và những câu chuyện các người thánh thiện đã ra đi.  Nhưng điều gì giúp cho hạt giống lớn lên như vậy?

         Trước hết giống như con thằn lằn lột da để lại lớp da cũ mà lớn lên, chúng ta cũng bỏ lại sau lưng nhưng thói quen, lối suy nghĩ hoặc những tương quan cũ.  Việc ấy làm cho bạn cảm thấy mình bị phô bày.  Bạn có thể buồn về những gì bỏ đi và lo lắng những gì sắp tới.  Nhưng vẻ mới mẻ của những gì đang xuất hiện đem lại sự tươi mát và khích động.  Nó mang tới cho bạn niềm hy vọng và tương lai đầy sự sống của Thiên Chúa!  Sự lớn lên cũng có thể giống như cuộc biến đổi của con sâu bướm đang nằm trong bóng tối của tổ kén chờ đợi trở thành con bướm.  Chúa Thánh Thần hoạt động âm thầm trong tâm hồn bạn, thay đổi bạn nên đẹp đẽ hơn trước mặt Chúa.  Việc thay đổi ấy đòi phải có thời gian và chấp nhận, có thể là một cuộc sống ít đi hoạt động và năng nổ.  Nhưng thời gian ấy rất cần thiết.

         Sự lớn lên trong đời sống thiêng liêng của bạn cũng có thể giống như sự tăng triển không cảm nghiệm được của bề dày và chiều cao một thân cây, khi bạn cứ trung thành với những lời dạy, mệnh lệnh và sự sống Chúa đã tỏ ra cho bạn.  Dù sự lớn lên của bạn giống bất cứ cách nào, thì bạn vẫn có thể chắc chắn rằng nó cũng phải phát triển bộ rễ nữa, vì rễ nằm sâu hơn và giữ cho bạn ở lại với Chúa chắn chắn hơn.  Rễ mạnh và khỏe sẽ giúp bạn hấp thụ trọn vẹn sự sống của Thiên Chúa.

         Vậy bạn hãy xin Chúa giúp bạn lớn lên.  Mỗi khi bạn rước lễ, hãy xin Chúa Ki-tô đang sống trong bạn nuôi dưỡng bạn.  Bạn hãy xin Người dẫn dắt bạn trong ngày và soi sáng cho bạn bước vào tình yêu của Người.  Khi bạn quỳ gối thờ lạy Chúa Giê-su, hãy để Chúa mở mắt bạn, giống như Người đã mở mắt cho các môn đệ trên đường Em-mau.  Hãy để Người giúp bạn đâm rễ sâu nơi tình yêu và lời Người.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ươm trồng đức tin trong con.  Xin Cha giúp cho con đạt tới sự trưởng thành trọn vẹn trong Cha!”