Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 13:8-10

 

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  (Rô-ma 13:9)

 

         Có khi nào bạn nhận thấy những giới răn bạn thường nghe nhất lại là những giới răn khó chu toàn nhất không?  Bạn thử lấy bài đọc thứ hai hôm nay làm thí dụ.  Tất cả chúng ta đều phải ứng xử với những người làm cho chúng ta mất kiên nhẫn hoặc trách móc chúng ta một cách sai lầm.  Rồi thêm vào là sức lôi cuốn của thế gian, thúc bách chúng ta theo lối sống ích kỷ.  Nhưng lúc nào chúng ta cũng nghe trong tâm trí lời Chúa Giê-su dạy chúng ta phải yêu thương nhau, thậm chí còn phải yêu người khác hơn chính mình.

         Đây là một lời kêu gọi quá đòi hỏi, phải không?  Cũng như Chúa Giê-su, chúng ta phải phục vụ người khác thay vì để người khác phục vụ mình (Mát-thêu 20:28).  Người dạy chúng ta hãy chọn “chỗ thấp nhất” tại bàn tiệc (Lu-ca 14:9).  Người còn cảnh giác chúng ta là nếu cứ tìm cách đứng đầu thì chúng ta sẽ đứng chót, nhưng nếu tìm cách đứng chót, chúng ta sẽ được ở hàng đầu (Mát-thêu 20:16).

         Trong các bài đọc hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy tự xét mình một chút.  Mới đây bạn đã làm thế nào để yêu thương người khác như chính mình?  Bạn hãy nghĩ về những điều bạn đã nói về người khác làm tổn thương họ.  Bạn hãy nghĩ đến những cách thức bạn đã không bênh vực một người bạn hoặc đã xét đoán không đúng về người khác.  Hoặc có lẽ bạn đã không chịu giúp đỡ một người bạn hữu đang cần đến bạn chỉ vì không thuận tiện cho bạn.

         Chắc chắn đó là những câu hỏi khiến người ta không thoải mái.  Nhưng Chúa biết tâm hồn bạn.  Người biết bạn rất muốn trở nên tốt, mặc dù bạn đã thất bại nhiều lần.  Người cũng biết Người đã đặt Thần Khí Người vào trong bạn để ban cho bạn sức mạnh của Thiên Chúa và thực hiện những thay đổi dường như không thể.  Vậy bạn đừng sợ mở lòng ra cho Chúa và xin Người giúp đỡ bạn.  Hãy nhớ Thiên Chúa là tình yêu.  Tình yêu ấy quảng đại và tràn đầy.  Bạn hãy để Người yêu thương bạn, rồi bạn sẽ thấy mình dễ yêu thương người khác hơn.

 

         “Lạy Cha trên trời, xin tha thứ cho con vì con đã đặt mình lên trên hết.  Nhờ Thánh Thần Chúa, xin dạy con biết yêu thương.  Lạy Cha, xin hiệp nhất mọi con cái Cha nên một!”