Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 1:1-16, 18-23

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai.  (Mát-thêu 1:23)

 

         Từ bao thế kỷ, Thiên Chúa đã hứa ban cho dân Người một Đấng cứu độ, một Đấng sẽ “chăn dắt đàn chiên của Người” và “quyền lực Ngài sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất” (Mi-kha 5:3).  Như vậy, qua bao thế hệ đã có không biết bao nhiêu người Do-thái chờ đợi, tin rằng những lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện.  Do đó, sinh nhật Đức Ma-ri-a là một biến cố thật đáng ghi nhớ, vì nó đánh dấu sự thực hiện ấy.

         Giáo Hội đã mừng lễ sinh nhật Đức Ma-ri-a từ thế kỷ 6, không chỉ tôn kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn đánh dấu một thời điểm độc đáo trong lịch sử cứu độ.  Như các nghị phụ Công Đồng Vatican II đã trình bày là “Cuối cùng, sau thời mong đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên trọn và Nhiệm Cuộc mới được thiết lập với Mẹ, người Thiếu Nữ Si-on cao sang” (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, 55).

         Lễ trọng hôm nay dạy chúng ta rằng Thiên Chúa luôn giữ lời hứa.  Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se biết rõ chân lý này.  Thật là một sứ điệp ngỡ ngàng thiên sứ Gáp-riên đã mang đến khi ngài nói với Mẹ Ma-ri-a rằng Mẹ, một trinh nữ, sẽ cưu mang Con Thiên Chúa!  Tuy Mẹ không biết việc ấy sẽ xảy ra thế nào, nhưng Mẹ vẫn tin.  Trong giấc mộng, khi thánh Giu-se biết người con Đức Mẹ thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần, thì ngài cũng tin vào lời Chúa nên đã hành động trong đức tin bằng cách kết hôn với Đức Mẹ.  Thế là cả hai đều chẳng phải thất vọng.

         Hôm nay là ngày trọng đại để vui mừng trong sự trung thành và tình yêu của Chúa.  Đó là ngày cử hành tình yêu ấy được tỏ hiện qua Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Chúng ta nhận ra tình yêu ấy trong mọi giai đoạn cuộc đời của Mẹ.  Cho nên theo lẽ tự nhiên, chúng ta muốn tôn kính Mẹ vì Mẹ đã thưa xin vâng trước lời thiên sứ truyền tin.  Nhưng lời xin vâng đó là tột đỉnh của bao năm tháng Mẹ khiêm nhường mở tâm hồn cho Chúa.  Rồi qua những năm tháng này, chúng ta cũng phải vui mừng và chúc tụng Chúa nữa.

         Hôm nay cũng là ngày để chúng ta bắt chước Mẹ Ma-ri-a trong cách chúng ta thưa xin vâng với Chúa.  Đó là ngày để nói với Chúa rằng chúng ta muốn cố gắng hết sức theo gương Mẹ.  Tuy chúng ta không hoàn toàn sạch tội, nhưng Chúa Ki-tô vẫn đang sống trong chúng ta.  Nên chúng ta hãy tôn kính Người bằng cách làm theo lời chỉ dạy của Mẹ:  “Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo” (Gio-an 2:5).

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết tin rằng Chúa sẽ thực hiện mọi lời hứa trong đời con.  Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin cầu cho con biết tín thác như Mẹ”.