Chúa Nhật tuần 24 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:6-11

Lễ Suy tôn Thánh Giá

 

Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, muôn vật phải bái quỳ.  (Phi-líp-phê 2:10)

 

         Vào năm 326 sau công nguyên, thánh nữ Hê-lê-na, thân mẫu hoàng đế Constantinô của đế quốc Rô-ma, đã tìm thấy thánh giá thật của Chúa Giê-su gần địa điểm mà các thế hệ đã tôn kính như là Núi Chúa chịu đóng đinh.  Khi tìm thấy thánh giá, mọi người đều quỳ gối xuống và kêu lên:  “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con!”  Một thánh đường đã được xây trên địa điểm ấy, tức Nhà thờ Mộ Chúa, rồi thánh giá đã được đặt tại nơi trang trọng nhất trong nhà thờ.  Thánh đường được thánh hiến ngày 13 tháng 9 năm 335 và lễ Suy tôn Thánh giá được cử hành hằng năm vào ngày hôm sau, 14 tháng 9.

         Khoảng ba trăm năm sau, thánh giá đã bị hoàng đế Ba-tư Khosrau II cướp mất, nhưng được hoàng đế Rô-ma Heraclius trả lại mười bốn năm sau và được đem tới Constantinopôli, để thánh giá lại được suy tôn vinh hiển.

         Bài học lịch sử ngắn gọn này phần nào giống với lối sống đức tin của chúng ta.  Thí dụ, khi nhận ra vinh quang của thánh giá và hy sinh Chúa Giê-su đã chịu vì chúng ta, chúng ta vui mừng.  Với tâm hồn tạ ơn, chúng ta thưa:  “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa;  xin thương xót con”.  Nhưng rồi chúng ta không nhận biết ơn cứu độ nữa.  Thậm chí không còn ý thức được ơn cứu độ, nên chúng ta để cho thánh giá bị chôn vùi dưới bao lớp ưu tiên và trách nhiệm của chúng ta.

         Rồi khi chúng ta được đánh động, có thể do một biến cố buồn thảm, một cuốn sách đã đọc, hoặc một bài giảng trong Thánh lễ, nên chúng ta “khai quật” thánh giá lên và lại suy tôn một lần nữa.  Chúng ta đặt thánh giá tại nơi trang trọng nhất trong thánh điện tâm hồn.  Nhưng rồi chúng ta mất định hướng và lại lơ là không canh giữ.  Một kẻ thù mạnh hơn đã chinh phục chúng ta và cướp đi niềm vui thánh giá khỏi chúng ta.  Cuối cùng, nhờ quyết tâm mới, chúng ta có thể đem thánh giá về và một lần nữa lại khẳng định:  “Lạy Chúa Giê-su, con suy tôn thánh giá Chúa.  Con lấy thánh giá Chúa làm nền móng cho con.  Lạy Chúa, xin thương xót con!”

         Ước gì hết thảy chúng ta cố gắng hết sức suy tôn thánh giá và đặt thánh giá làm nền móng đầu tiên cho cuộc đời mình!

 

         “Lạy Chúa, khi nâng cao thánh giá Chúa lên, con xin Chúa hãy thương xót con”.