Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:4-15

Lễ thánh Anrê Kim, Phaolô Chung và các bạn tử đạo

 

Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.  (Lu-ca 8:5)

 

         Mới năm phút sau, ông ta đã quay trở về, kéo theo bao hạt giống.  Ông phàn nàn:  “Còn làm gì được nữa?” rồi ngồi phịch xuống ghế.  Hạt giống thuộc loại tốt nhất, có nhiều chất prôtêin và bảo đảm sẽ đạt hiệu quả “gấp trăm lần” nếu được trồng trong đất tốt.  Ông thở dài, nghĩ đến những chỗ đầy sỏi đá, khô cằn hoặc cỏ dại:  “Đất thì như vậy, rồi còn chim trời, thỏ, nai, chúng sẽ đến ngốn sạch những cây mạ”.  Người gieo giống gạt đôi giầy sang một bên, với lấy cái iPad và vùi đầu chơi game!

         Đó có thể là bác nông phu ngày nay!  Nhưng Chúa Giê-su không có ý kể một dụ ngôn giống như vậy.  Câu chuyện của Chúa là câu chuyện về sự kiên trì và cuối cùng là thắng lợi.  Người gieo giống trong câu chuyện của Chúa vung những hạt giống Lời Chúa, hoàn toàn tin tưởng rằng những hạt giống ấy sẽ sinh hoa kết quả.

         Nhưng có lẽ khi Chúa nói lại câu chuyện này, các môn đệ Người đã cảm thấy việc họ rao giảng chỉ đem lại những kết quả nghèo nàn.  Tốt nhất là chúng ta nên nhớ rằng dụ ngôn này đã được nói với đám thính giả đầu tiên, một đám đông nhiệt liệt đi theo Chúa “hết thành này sang thành khác” (Lu-ca 8:4).  Như Chúa Giê-su đã thấy trước và giải thích, ngay cả chính việc Người rao giảng cũng không đâm rễ sâu nơi tâm hồn những người nghe.  Một số người thực sự không lắng nghe và không tin.  Số người khác đã hồi đáp một cách nông cạn.  Một số khác bị phân tâm.  Đối với người gieo Lời cũng như kẻ nhận Lời, điều quan trọng là “nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (8:15).

         Cứ tiếp tục trồng!  Theo như những người làm vườn, đất cần được bón phân và làm cỏ thường xuyên.  Nên chúng ta hãy làm như vậy.  Nhờ cầu nguyện, phục vụ và tập tành nhân đức, chúng ta hãy là những người làm vườn cho tâm hồn mình, để chúng ta đón nhận những hạt giống Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, như hiểu biết mới, ơn soi sáng và những cơ hội để yêu thương và phục vụ.

         Cứ tiếp tục gieo!  Những người chung quanh bạn có hăng say vì Tin Mừng không?  Hay bạn chỉ gặp thấy thái độ hờ hững, hiểu lầm, thù nghịch khi bạn gieo Lời Chúa?  Bất kẻ tình huống thế nào, bạn cứ nhìn vào Chúa Giê-su và tiếp tục ra đi.  Bạn hãy nhớ, bạn không gieo và vun trồng một mình đâu.  Nơi bạn cũng như nơi người khác, Đấng Gieo Hạt vĩ đại đã khởi đầu.  Cuối cùng Người sẽ làm phát sinh một mùa gặt lạ lùng với phần thưởng không thể tưởng tượng.

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con được lớn lên khi con suy nghĩ về hạt giống này, là ‘Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng’ (Ga-lát 6:9)”.