Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 1:20c-24,27a

 

Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Ki-tô.  (Phi-líp-phê 1:27)

 

         Hôm nay thánh Phao-lô nói về những ước ao của ngài muốn đem lại vinh quang cho Chúa Giê-su bằng đường lối suy nghĩ và hành động của ngài.  Những lời ngài nói về Chúa Ki-tô đang “bày tỏ quyền uy cao cả của Người” nơi thân xác ngài chẳng rất giống với ước ao của Mẹ Ma-ri-a muốn ngợi khen Thiên Chúa (Phi-líp-phê 1:20; Lu-ca 1:46) hay sao?

         Đúng vậy, thánh Phao-lô nói với tín hữu Phi-líp-phê rằng ngài muốn chết hơn là sống để được ở trên trời với Chúa Giê-su.  Tuy nhiên ngài vẫn cam kết sẽ phục vụ Giáo Hội cho đến ngày Chúa gọi ngài về.  Đàng nào ngài cũng bằng lòng, bởi vì trong cả hai trường hợp ngài đều muốn ngợi khen Chúa.

         Lối suy nghĩ này đi ngược lại triết lý bình thường của chúng ta, có phải không?  Chúng ta ai cũng muốn sống.  Chúng ta thường sợ chết, sợ những điều không biết và sợ ngày phán xét.  Chúng ta cũng thường chỉ quan tâm về mình nhiều hơn, chứ không như thánh Phao-lô trong đoạn thư này!

         Lại nữa, có thể chúng ta không đến nỗi tồi tệ như mình tưởng.  Tự thâm tâm và đằng sau sợ hãi cũng như ích kỷ, chúng ta hết thảy đều cảm nhận rằng thiên đàng sẽ tuyệt diệu.  Chúng ta cảm nhận rằng gặp được Chúa Giê-su mặt đối mặt sẽ là giây phút tốt nhất trong đời.  Đôi khi chúng ta còn nghĩ “Tôi không thể chờ đợi thiên đàng lâu hơn được nữa!”

         Đó không chỉ là những tư tưởng thần học đến bất ngờ.  Những tư tưởng ấy gắn liền với đời sống hằng ngày chúng ta.  Điều này rõ ràng nơi các bậc cha mẹ.  Bạn thử nghĩ xem, mặc cho tính ích kỷ thường tình, những người làm cha mẹ vẫn tiếp tục hy sinh cho con cái họ.  Họ dành thật nhiều thời giờ, sức lực và tiền bạc cho gia đình.  Cũng như thánh Phao-lô, họ thích ở lại nơi họ đang sống để có thể tiếp tục phục vụ và dạy dỗ con cái họ.

         Do đó thật là quan trọng nếu cha mẹ biết cư xử xứng đáng theo đường lối Tin Mừng.  Những cha mẹ biết yêu mến Chúa Giê-su, biết kính trọng nhau , cùng nhau cầu nguyện và dạy dỗ con cái sống nhân đức, họ sẽ nhìn thấy con cái họ được phát triển tốt đẹp.

 

         “Lạy Chúa, xin cho con thấy phải làm cho sự sống của Chúa lớn lên trong con, hầu sinh ích lợi cho gia đình con”.