Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Châm ngôn 3:27-34

 

Đức Chúa tuôn đổ phúc lành trên nơi ở của những người chính trực công minh.  (Châm ngôn 3:33)

 

         Khi ca nhạc sĩ dân ca Bob Dylan được năm mươi tuổi, tạp chí Rolling Stone hỏi ông có được hạnh phúc không.  Ông trả lời:  “Hạnh phúc hay không hạnh phúc chỉ là những lời tự nó chẳng có ý nghĩa gì.  Không phải là hạnh phúc hay bất hạnh.   Mà đó là được chúc phúc hay không được chúc phúc.  Như Kinh Thánh đã nói, ‘Hạnh phúc thay người không bước đi theo lời khuyên nhủ của kẻ vô đạo’.  Vậy người đó phải là người hạnh phúc.  Biết rõ mình là con người phải trở nên ở trên đời này, điều ấy còn quan trọng hơn là hạnh phúc.  Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ là cái bong bóng, nó là thứ tạm bợ thôi”.

         Nhận xét của Dylan rất hợp với lời sách Châm ngôn trong bài đọc hôm nay.  Châm ngôn là cuốn sách thánh thu thập những lời nói dạy về sự khôn ngoan.  Đó là sách dạy cho biết phải làm người thế nào trên mặt đất này.

         Như chúng ta thấy trong bài đọc hôm nay, người ta có được phần lớn đức khôn ngoan là nhờ hiểu biết sự khác biệt giữa được chúc phúc và không được chúc phúc.  Lớn lên trong sự nhận biết và yêu mến Chúa có nghĩa là một ân phúc.  Nhưng nếu quá chú trọng đến những gì chóng qua đời này có thể đưa chúng ta rời xa ân phúc.

         Vì sách Châm ngôn không cho chúng ta thấy thế nào là cuộc đời được chúc phúc, nên sách không phải là một cuốn gồm những luật lệ phải theo.  Nhưng sách được viết tựa như người cha đầy yêu thương đang nói với con cái mình.

         Thiên Chúa, Cha chúng ta, không thể không yêu thương chúng ta, nên nếu chúng ta càng tuân theo đường lối Người thì chúng ta càng mở lòng để đón nhận phúc lành hằng tuôn đổ xuống trên chúng ta từ trời cao.  Trái với phúc lành là lời chúc dữ.  Lời chúc dữ không phải là Chúa đánh phạt một ai.  Nhưng đó là tình trạng Người không thể chúc lành cho chúng ta vì chúng ta đã ngăn chặn không cho lòng thương xót của Người tràn tới.

         Bạn có hiểu Chúa thực sự muốn chúc lành cho bạn như thế nào không?  Người muốn chúc phúc thật nhiều cho bạn đến nỗi Người đã chết để đổ ân phúc xuống.  Những hoa trái của Thần Khí Người, yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn và từ tâm, tất cả đều làm cho cuộc sống được hạnh phúc và cũng là những gì Chúa rất thích ban xuống cho bạn.  Tùy ý bạn có muốn lãnh nhận và cộng tác với ơn sủng Người hay không.  Vậy bạn hãy theo những lời khuyên khôn ngoan của sách thánh này, và hãy trở nên một người lãnh nhận quảng đại, biết mở lòng, để đón lấy mọi sự Chúa muốn ban cho bạn!

 

         “Lạy Cha, con cần có đức khôn ngoan của Cha.  Xin đến dạy con biết uốn nắn ý chí con theo ý Chúa”.