Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Giảng viên 1:2-11

 

Tất cả chỉ là phù vân.  (Giảng Viên 1:2)

 

         Khoan đã!  Chẳng phải Kinh Thánh không muốn khích lệ và vui mừng hay sao?  Sau khi đọc những phàn nàn của Qoheleth, có lẽ bạn ngạc nhiên vì sách Giảng Viên lại được kể vào bộ Sách Thánh như vậy hay sao?  Nhưng dù người ta có ngạc nhiên, tác giả chán nản và bực bội này vẫn có thể được coi là một anh hùng đức tin vĩ đại.

         Ngày nay hầu hết các học giả đều tin rằng sách Giảng viên đã được viết vào khoảng hai hoặc ba thế kỷ trước Chúa Ki-tô.  Tác giả đã viết dưới cái tên “Qoheleth”, nghĩa là giảng viên, nhưng không chắc ông ta thực sự có phải là giảng viên hay không.  Điều chắc chắn là ông đã không gôt dũa chữ nghĩa khi xét thân phận đời sống con người!

         Qoheleth hết sức trung thực khi ông mô tả sự tuần hoàn của cuộc sống.  Ông không đánh bóng những lao nhọc đôi khi vô nghĩa và những bất công chúng ta phải đối phó.  Ông không mỉm cười và giả vờ như mọi sự đều tốt đẹp. Ông đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, nhìn nhận chúng, nhưng vẫn tiếp tục tin vào Chúa và tin Người sẽ làm cho mọi sự có ý nghĩa.  Cho nên đó là một gương mẫu đức tin!

         Bạn thử tưởng tượng nếu như Qoheleth có diễm phúc được biết Chúa Ki-tô!  Trong ánh sáng Phục sinh, mọi biến đổi và xoay vần trong cuộc sống sẽ bắt đầu có ý nghĩa.  Mọi chờ đợi một điều tốt hơn thế nữa trong tương lai có thể thành sự thật, đó là thiên đàng được mở ra.  Những thử thách của chúng ta có ý nghĩa và mục đích, vì chúng ta biết vũ trụ thực sự đang đi về đâu!

         Đó chính là vị trí bạn đang đứng hôm nay.  Bạn biết về Chúa Ki-tô!  Bạn là con cái của sự sống lại!  Bạn thử nghĩ rộng hơn nữa về viễn tượng của bạn.  Bạn có thể quan sát đời mình và thế giới chung quanh cho thật kỹ, rổi tuyên xưng:  “Dù cho mọi sự có vô nghĩa, có trôi nổi hoặc lẫn lộn, thì tôi vẫn biết rằng Đấng Cứu Độ của tôi đang sống!”  Những gì bạn thấy trước mắt không lung lạc được đức tin của bạn;  nhưng đó mới là khởi đầu của sự sống đời đời thôi.

         Cho nên bạn đừng sợ những chao đảo của cuộc đời.  Cứ tiến bước và hỏi những câu hỏi khó trả lời.  Cứ chắc chắn rằng bạn đang hỏi đúng Người đấy.  Rồi bạn hãy lắng nghe những câu trả lời đầy hy vọng Người muốn ban cho bạn.

 

         Lạy Cha, có thể khó tin được khi con nghĩ đến tất cả những điều xem ra không công bằng ở đời này.  Nhưng con tín thác nơi Chúa.  Con muốn tin rằng Chúa kiểm soát mọi sự!”