Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm Giảng viên 3:1-11

Lễ thánh Cosma và Đamianô, tử đạo

 

Làm lụng vất vả thì được lợi ích gì?  (Giảng Viên 3:9)

 

         Nếu bài đọc hôm nay là một câu đố, thì câu trả lời có lẽ là “một cuộc an táng”.

         Đoạn sách Giảng viên hôm nay chú trọng vào hai thử thách lớn trong đời chúng ta.  Nó nhắc nhở chúng ta rằng sẽ có những thời chúng ta phải chịu thử thách và những thời tràn đầy niềm vui.  Nó còn đề cập tới các vấn đề chúng ta thường thắc mắc về những gì Chúa đang cố gắng hoàn tất nơi chúng ta.  Làm sao cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian này có thể tạo được sự thay đổi?  Tất cả những lao công của chúng ta sinh được hiệu quả nào?

         Một đám tang thường cho chúng ta cơ hội để thấy cuộc đời đã ảnh hưởng đến thật nhiều người.  Mục đích của lời từ biệt trong tang lễ là xét lại những thăng trầm cuộc đời một người, suy nghĩ về đều tốt đẹp rút ra từ tất cả những thăng trầm ấy.  Người ta thường chia sẻ những câu chuyện về người quá cố đã khiến họ cảm kích như thế nào và những phấn đấu của người ấy đã dạy họ tin và kiên nhẫn.  Từng mảnh đã được ráp lại để nói lên ý nghĩa của con người ấy dần dần trở nên rõ ràng hơn.

         Thực ra, chúng ta không cần phải có một đám tang mới có thể suy tư về cuộc sống mình hoặc khám phá ra những ảnh hưởng của người khác trên chúng ta.  Nhưng chúng ta có thể làm được việc này bất cứ lúc nào mình muốn.  Sử dụng một phương tiện giản dị như viết nhật ký thiêng liêng cũng giúp chúng ta trở nên tư duy hơn.  Còn tôn trọng người khác thì sao?  Chúng ta có thể quyết định thực hành điều này đều hòa.  Có thể bắt đầu ngay từ bây giờ chứ!

         Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về những thay đổi lớn cũng như nhỏ, mà một người nào đó đã thực hiện trong đời bạn và trong thế giới chung quanh bạn.  Bạn hãy viết cho người ấy một tấm thiệp hoặc làm cách nào đó để nói cho họ biết rằng Chúa đã hoạt động qua họ.  Rồi bạn dành chút thì giờ nhìn vào cuộc sống của bạn.  Hãy cố nhận ra những cách bạn đã thực hiện được sự thay đổi nơi đời sống người khác.  Bạn hãy biết rằng mọi điều tích cực bạn làm, dù nhỏ bé mấy thì vẫn là cách thức bạn đang chu toàn sứ mệnh Chúa trao cho bạn.

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con đức khôn ngoan và kiên nhẫn, để cùng bước đi với Chúa qua tất cả những thời khắc của con.  Xin Chúa dạy con biết khích lệ và tôn trọng người khác vì những cách thức họ đã giúp con đến gần Chúa hơn”.